Sökning: "translation"

Visar resultat 1 - 5 av 1310 uppsatser innehållade ordet translation.

 1. 1. Le ravissement de Lol V. Stein : la traduction suédoise

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Lisa Fransson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine style in Marguerite Duras novel Le ravissement de Lol V. Stein, and its translation into Swedish. LÄS MER

 2. 2. What's not to like? : Historiebruk kring Ivan Aguéli 1920-2020

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Arvidsson Lille; [2020]
  Nyckelord :Ivan Aguéli; use of history; culture of history; symbolic figure; Ivan Aguéli; historiebruk; historiekultur; symbolgestalt;

  Sammanfattning : This essay studies the use of history concerning the Swedish nineteenth century painter Ivan Aguéli. It places itself in the field of didactics of history where, in this case, the use of history on a societal scale is being analyzed. LÄS MER

 3. 3. Hôtel Pacifique - "det stilla hotellet" : Översättning av en modern franskkanadensisk pjäs med åtföljande analys och översättningskommentar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Karin Johansson; [2020]
  Nyckelord :Drama translation; Newmark; Communicative translation; Québécois French; Colloquial speech; Dramaöversättning; Newmark; Kommunikativ översättning; Québecfranska; Talspråk;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats utgår från en egen översättning från franska till svenska av delar ur pjäsen Hôtel Pacifiqueav den franskkanadensiska författaren Fanny Britt.Syftet med examensarbetet är, förutom att skapa en spelbar text som fungerar i sin målspråkskontext, att undersöka det specifika i att översätta dramatik. LÄS MER

 4. 4. «Por no echar la soga tras el caldero» : Un análisis de la traducción al sueco de la novela Lazarillo de Tormes

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sara Arciniegas; [2020]
  Nyckelord :translation; ancient literature; skopos; Lazarillo de Tormes; Spanish; Swedish; oblique translation; direct translation; traducción; literatura antigua; skopos; Lazarillo de Tormes; español; sueco; traducción oblicua; traducción directa;

  Sammanfattning : Traducir textos antiguos es un desafío para un traductor, porque además de ser competente en las lenguas tratadas, hay que poder interpretar el contexto cultural del texto original y reproducirlo para los lectores del texto meta. En esta tesina se ha analizado una traducción al sueco de la novela antigua La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, de los traductores Lars Axelsson y Margareta Marin. LÄS MER

 5. 5. Agile Project Management in Banking : A study of how agile methods are modified to suit the context of a bank

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jacob Yuonan; Rustam Mamedov; [2020]
  Nyckelord :Agile Project Management; Product development; Collaboration; Motivation; Translation theory; Bank; Product Owner; Developer; Stakeholder;

  Sammanfattning : Whilst there are studies that have been researching application of agile methods in different contexts, research have mainly been focused on the software industry. As the world becomes increasingly more digitised, the banking industry is having to keep up with this development and become more digital. LÄS MER