Sökning: "transmedialt berättande"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden transmedialt berättande.

 1. 1. Är det här Amerika? : En kvalitativ studie om musikvideon “This is America” och dess plats i den samhälleliga kontexten.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Philip Alfredsson; Wictor Palmgren; [2019]
  Nyckelord :Polysemy; transmedial storytelling; Childish Gambino; hip hop; music videos; polysemi; transmedialt berättande; Childish Gambino; hip hop; musikvideo;

  Sammanfattning : Att musik väcker känslor är nog något som vi alla kan komma överens om. Musiken kan få oss att skratta, gråta, dansa, ja, alla känslouttryck kan skapas genom den. Och kanske är den ultimata låten den som får oss att känna allting på en och samma gång, och får oss att vilja lyssna på den om och om igen. LÄS MER

 2. 2. Transmedialt berättande som marknadsföringsverktyg - Ett praktiskt arbete som deltagande design som metod

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Albin Sturesson; Julia Hermansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Transmedialt berättande som marknadsföringsverktyg - En studie med deltagande design som arbetsprocess

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Albin Sturesson; Julia Hermansson; [2018]
  Nyckelord :transmedia; storytelling; marketing; campaign; participatory; engagement; collective intelligence; interaction; participatory design; transmedialt berättande; marknadsföringsverktyg; kampanj; deltagande; engagemang; kollektiv intelligens; interaktion; deltagande design;

  Sammanfattning : Det kan idag vara svårt för företag att engagera sin publik på grund av allt innehåll som ständigt publiceras. Transmedialt berättande har kommit att bli ett begrepp som tillåter publik att interagera med innehållet och sprida det vidare. LÄS MER

 4. 4. SKAM En undersökning av det transmediala narrativets effekter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jakob Riddarhaage; [2018]
  Nyckelord :SKAM; transmedialt narrativ; sociala medier; visuell retorik; diskurs;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att skapa förståelse för hur det sociala mediet Instagram påverkar det huvudsakliga narrativet i det transmediala projektet SKAM (2015–2017) och hur det påverkar dess publik utifrån en diskursanalys. Detta genom en narrativanalys kombinerat med teorier kring visuell retorik för att kunna applicera en jämförelseanalys mellan de olika medierna. LÄS MER

 5. 5. Etik, Publik & Agens : En kreativ handling av verkligheten.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Filip Jekler; Henrik Hasselberg; [2018]
  Nyckelord :Etik; Publik; Agens; Dokumentärt berättande; Transmedia;

  Sammanfattning : Temat i detta kandidatarbete beröretik, publik och agens. Med detta i åtanke har vi försökt skapa ettnytt sätt att göra en radiodokumentärpå. Vi har använt oss utav transmedialt berättande för en ideal publik. Med hjälp av olika designmetoder har vi försökt skapa ett rum där narrativet ska utspela sig i. LÄS MER