Sökning: "transmission loss"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade orden transmission loss.

 1. 1. Reducing the dynamical diffraction effects in EMCD by electron beam precession

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Arvid Forsberg; [2020]
  Nyckelord :electron microscope; TEM; transmission electron microscope; EMCD; electron energy-loss magnetic chiral dichroism; magnetism; precession electron diffraction; crystals; crystallography;

  Sammanfattning : Dynamical effects are known to reduce the signal to noise ratio in EMCD measurements making them highly dependent on sample thickness. Precession of the electron beam has been shown to reduce these effects in ordinary crystallography. LÄS MER

 2. 2. Simulering av ett 10-40 kV nät för analys av förluster och kapacitetsgränser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Eric Lyxell; [2020]
  Nyckelord :Elnät; Nätförluster;

  Sammanfattning : This study was carried out on behalf of Pite Energi with the guidance of Rejlers. The assignment was to develop a simulation model over part of Pite Energi's power grid. This will allow calculations of losses and capacity limits in the network, which then can form the basis for future efficiency improvements. LÄS MER

 3. 3. PLL for 5G mmWave

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Daniel Bakic; Jinzhuo Wu; [2020]
  Nyckelord :PLL; 5G-NR; RFIC; beamforming; 22nm FDSOI; charge pump; vco; loop filter; frequency divider; phase detector; phase noise; jitter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This paper presents research and implementation of a high frequency Integer-N phase-locked loop for digital beamforming in mobile devices. Multiple topologies investigated whereof two were implemented. The transient phase noise of the PLL is -104dB/-95dB @1MHz. The output frequency range is from 8G-10G. LÄS MER

 4. 4. Värdering av vindkraftsprojekt : En studie på risk- och avkastningsförändring vid försäljning av el till ett rörligt pris jämfört med ett fixt pris

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Daniel Wahlström; Leo Wen; [2020]
  Nyckelord :Financial modelling; Financial electricity trading; Valuation of wind power projects; Värdering av vindkraftsprojekt; Finansiell riskhantering; Elhandel;

  Sammanfattning : I takt med ökat intresse för investeringar i vindkraft behöver aktörer på marknaden tillgång till mer information om vilka faktorer som kan påverka dessa investeringars förmåga att generera intäkter. Eftersom intäkter kan genereras genom att strukturera sin försäljning på olika sätt behöver intressenter erhålla bättre förståelse kring varje strukturs förmåga att generera intäkter över tid. LÄS MER

 5. 5. Gamma Radiation-Induced Synthesis of Cerium Oxide Mesocrystals

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Michel Goy; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nanoparticles of cerium dioxide was synthesized by gamma irradiation of aqueous solutions containing CeCl3 and CeBr3. ICP-OES was used to determine the precipitation yield. X-ray powder diffraction and transmission electron microscope were used to characterize the products. LÄS MER