Sökning: "transnational migration"

Visar resultat 16 - 20 av 58 uppsatser innehållade orden transnational migration.

 1. 16. Relationer över nationsgränser - En kvalitativ studie av hur unga vuxna med jugoslavisk bakgrund utvecklar och upprätthåller transnationella relationer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ola Hagberg; Ramajana Halilovic; [2017]
  Nyckelord :Transnational migration; transnational relations; relations across national borders; young adults; Yugoslavian background; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study has been to analyze how young adults with Yugoslavian background form and sustain relations across national borders. The study covers second-generation migrants (hereby titled as young adults with Yugoslavian background) who are born in Sweden, with Yugoslavian born parents that came to Sweden as refugees between the years of 1990-1998. LÄS MER

 2. 17. Social networks of young Serbian migrants living in Malmö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tamara Djukic; [2017]
  Nyckelord :social networks; social capital; transnationalism; young migrants; Serbian origin; qualitative study; Social Sciences;

  Sammanfattning : The general aim of the research is to explore the formation, maintenance, and use of social networks or social capital, which young migrants of Serbian origin living in Malmö have at their disposal. The research is circumscribed to second-generation Serbian immigrants (i.e. LÄS MER

 3. 18. Rätten till asyl - Skyddet som flydde : Begränsning av asyl med hänsyn till allmän ordning och säkerhet ur ett rättsanalytiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Simon Johansson; Albin Janson; [2017]
  Nyckelord :Asyl; Begränsning; Allmän ordning och säkerhet; Rättsanalys;

  Sammanfattning : Asylrätten är en global angelägenhet som på grund av sin gränsöverskridande karaktär berör alla stater i någon utsträckning. Det är ett väldigt emotionellt laddat ämne som behandlar människor som befinner sig i svåra situationer och på grund av ömmande omständigheter flyr för sina liv. LÄS MER

 4. 19. Renaissance of the Phoenician Merchants : Entrepreneurs of Lebanese origin and their way of doing business in Sweden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Janick Gilgen; Dario Samir Krejci; [2017]
  Nyckelord :entrepreneurship; transnational entrepreneurship; ethnic entrepreneurship; Lebanese diaspora; Lebanese entrepreneurship; Sweden;

  Sammanfattning : The past economic dictate of large-scale production has worn out; the era of the managed economy has eventually come to an end. Instead, entrepreneurship is taking over as the new driver of worldwide economic development. Today, the people from the Lebanon have become an allegory for successful entrepreneurial endeavours abroad. LÄS MER

 5. 20. "Om jag jobbar jag förstår vem jag är och jag är stark" : En fallstudie om somaliskfödda kvinnors upplevelser av förvärvsarbetets effekter på deras vardagsliv och familjeroller i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Julia Andersson; Rebecka From; [2017]
  Nyckelord :Somalis; family roles; gender roles; Sweden; employment; role theory; role change; Somalier; familjeroller; könsroll; Sverige; förvärvsarbete; rollteori; rollförändring;

  Sammanfattning : Den somaliskfödda gruppen beskrivs ofta som den mest svårintegrerade i Sverige med en stor underrepresentation på den svenska arbetsmarknaden. De beskrivs ha traditionella värderingar och könsroller som ofta dikterar arbetsfördelning och funktioner i familjen. LÄS MER