Sökning: "transnational migration"

Visar resultat 21 - 25 av 65 uppsatser innehållade orden transnational migration.

 1. 21. Gendering Urban Exile: The Daily Lives of Syrian Women in Amman, Jordan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för Mellanösternstudier

  Författare :Alia Fakhry; [2017]
  Nyckelord :forced migration; refugee women; transnationalism; social worlds; gendered geographies of power; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current Syrian crisis has pushed over 4.8 million people to seek asylum abroad, mainly in the neighbouring countries. In Jordan urban refugees, who represent 82% of registered refugees, lack visibility and help. Women are in a particularly difficult situation due to their multiple burdens as caregivers and homemakers. LÄS MER

 2. 22. Educating Roma Women & Girls. Bringing European Standards to the City. Experiences from Suceava & Malmö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Patricia Iacob; [2017]
  Nyckelord :Education - minorities - gender rights - Roma - human rights cities - intersectionality - EU Framework for Roma Inclusion - participation in decision-making - local implementation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since EU’s expansion to incorporate former Communist countries, attempts to solve the so-called “Roma issue” spurred an unprecedented array of policies, interventions and measures at national and transnational level. Instead of the expected positive changes, discrimination and poverty worsened. LÄS MER

 3. 23. Relationer över nationsgränser - En kvalitativ studie av hur unga vuxna med jugoslavisk bakgrund utvecklar och upprätthåller transnationella relationer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ola Hagberg; Ramajana Halilovic; [2017]
  Nyckelord :Transnational migration; transnational relations; relations across national borders; young adults; Yugoslavian background; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study has been to analyze how young adults with Yugoslavian background form and sustain relations across national borders. The study covers second-generation migrants (hereby titled as young adults with Yugoslavian background) who are born in Sweden, with Yugoslavian born parents that came to Sweden as refugees between the years of 1990-1998. LÄS MER

 4. 24. Social networks of young Serbian migrants living in Malmö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tamara Djukic; [2017]
  Nyckelord :social networks; social capital; transnationalism; young migrants; Serbian origin; qualitative study; Social Sciences;

  Sammanfattning : The general aim of the research is to explore the formation, maintenance, and use of social networks or social capital, which young migrants of Serbian origin living in Malmö have at their disposal. The research is circumscribed to second-generation Serbian immigrants (i.e. LÄS MER

 5. 25. Rätten till asyl - Skyddet som flydde : Begränsning av asyl med hänsyn till allmän ordning och säkerhet ur ett rättsanalytiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Simon Johansson; Albin Janson; [2017]
  Nyckelord :Asyl; Begränsning; Allmän ordning och säkerhet; Rättsanalys;

  Sammanfattning : Asylrätten är en global angelägenhet som på grund av sin gränsöverskridande karaktär berör alla stater i någon utsträckning. Det är ett väldigt emotionellt laddat ämne som behandlar människor som befinner sig i svåra situationer och på grund av ömmande omständigheter flyr för sina liv. LÄS MER