Sökning: "transnational migration"

Visar resultat 21 - 25 av 60 uppsatser innehållade orden transnational migration.

 1. 21. Renaissance of the Phoenician Merchants : Entrepreneurs of Lebanese origin and their way of doing business in Sweden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Janick Gilgen; Dario Samir Krejci; [2017]
  Nyckelord :entrepreneurship; transnational entrepreneurship; ethnic entrepreneurship; Lebanese diaspora; Lebanese entrepreneurship; Sweden;

  Sammanfattning : The past economic dictate of large-scale production has worn out; the era of the managed economy has eventually come to an end. Instead, entrepreneurship is taking over as the new driver of worldwide economic development. Today, the people from the Lebanon have become an allegory for successful entrepreneurial endeavours abroad. LÄS MER

 2. 22. "Om jag jobbar jag förstår vem jag är och jag är stark" : En fallstudie om somaliskfödda kvinnors upplevelser av förvärvsarbetets effekter på deras vardagsliv och familjeroller i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Julia Andersson; Rebecka From; [2017]
  Nyckelord :Somalis; family roles; gender roles; Sweden; employment; role theory; role change; Somalier; familjeroller; könsroll; Sverige; förvärvsarbete; rollteori; rollförändring;

  Sammanfattning : Den somaliskfödda gruppen beskrivs ofta som den mest svårintegrerade i Sverige med en stor underrepresentation på den svenska arbetsmarknaden. De beskrivs ha traditionella värderingar och könsroller som ofta dikterar arbetsfördelning och funktioner i familjen. LÄS MER

 3. 23. Intergroup Relations & Power : An ethnographic case study observing the multicultural staff of Cambambe, through the lenses of Psychology & International Relations Theories

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Karla Santa Ritta Pietsch Majic; [2017]
  Nyckelord :Labor; migration; post colonialism; political psychology; power; intergroup psychology; intergroup relations; cross-cultural; international relations;

  Sammanfattning : This is an ethnographic case study, based in participant observation, which investigates and analyzes how the everyday relationships between Europeans, South Americans expatriates & Angolan nationals, are structured in a common transnational labor community in Angola, named Cambambe. This study investigates if there are any features of post-colonial power relations that affect and shape the interactions between those three communities. LÄS MER

 4. 24. Att formas av två nationaliteter : En kvalitativ studie om identitetsskapandet bland individer med dubbelt medborgarskap

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Emilia Kremska; [2017]
  Nyckelord :Dual Citizenship; Hyphen identities; Transnationalism; Dubbelt medborgarskap; Bindstrecksidentiteter; Transnationalism;

  Sammanfattning :   Migration over national boarders is common in today’s globalized world. As a result the number of individuals with connections to more than one nation are increasing. LÄS MER

 5. 25. Have Refugees Become A Security Problem? A Comparative Study Of Securitization In The United Kingdom And Germany

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Lindvall; [2016-04-11]
  Nyckelord :securitization; refugee crisis; migration; discourse analysis; UK; Germany; Copenhagen School;

  Sammanfattning : This study seeks to identify if and how transnational migration is linked to security issueswhen a discourse of a ‘refugee crisis’ is being established. The theoretical framework of‘securitization theory’ developed by the Copenhagen School is applied and tested; namely theprocess of treating a political issue as an urgent threat to legitimize extraordinary measures. LÄS MER