Sökning: "transparency"

Visar resultat 1 - 5 av 1259 uppsatser innehållade ordet transparency.

 1. 1. ‘We have updated our privacy policy’ - An analysis of the suitability of Privacy Policies, as End User License Agreements, to provide transparency as required in the General Data Protection Regulation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Eriksson; [2019-02-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The General Data Protection Regulation presents transparency as a tool for data subjects to become informed and in control of their privacy through their personal information. Within this thesis the possibility of providing transparency for data subjects, as required within GDPR, is questioned based on the suitability of using privacy policies formed as End User License Agreements (EULAs) as the tool providing transparency. LÄS MER

 2. 2. GDPR vs. PUL - En förbättring av skyddet för anställdas integritet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Jonas Wanker; [2019]
  Nyckelord :GDPR; PUL; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det saknas ett specifikt lagskydd för personlig integritet i anställningsförhållande. Frågan om speciallagstiftning på området har lyfts flertalet gånger men har aldrig resulterat i ny lagstiftning. LÄS MER

 3. 3. Förtroende genom bolagsstyrning : En fallstudie med svenska storbanker

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Falkeling; Lovisa Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :corporate governance; trust; the code; transparency; accountability; bolagsstyrning; förtroende; Koden; transparens; ansvarighet;

  Sammanfattning : Finansiella skandaler som orsakats av bolagsmisslyckanden ligger till grund för diskussioner om förtroendet för den finansiella marknaden, därför kan implementeringen av bolagsstyrning och hur förtroende skapas inom banksektorn vara intressant att granska. Syftet med den här studien är att få en förståelse för förtroendeskapande genom implementeringen av bolagsstyrning på olika verksamhetsnivåer. LÄS MER

 4. 4. Printed transparent conducting electrodes based on carbon nanotubes (CNTs), reduced graphene oxide (rGO), and a polymer matrix.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Md Mazharul Islam; [2019]
  Nyckelord :CNTs; GO; rGO; PVP;

  Sammanfattning : The main focus of this project was to prepare transparent and conductive electrodes (TCEs). TCEs were made out of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs), reduced graphene oxide (rGO), and polyvinylpyrrolidone (PVP). LÄS MER

 5. 5. The Swedish Model of Detention : A case study of Åstorp Detention Centre

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Örtman Elin; [2019]
  Nyckelord :Sweden s detention centres; Non-governmental organizations; the Migration Agency; collaboration; Rights-based approach;

  Sammanfattning : Detention centres are a rather new phenomena in the Swedish institutional setup. However, due to the migration inflow of 2015 it is now rapidly expanding all over Sweden. LÄS MER