Sökning: "transparens välgörenhet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden transparens välgörenhet.

 1. 1. Storytelling hos hjälporganisationer : en växande bransch

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jennifer Jonasson; Carolina Levinsson; [2020]
  Nyckelord :storytelling; stories; second hand; charity; brand meaning; storytelling; berättelser; second hand; välgörenhet; varumärkesbetydelse;

  Sammanfattning : Det finns i dagens samhälle en uppåtgående trend när det kommer till att ta socialt ansvar – hos såväl privatpersoner som organisationer. Att agera hållbart är sålunda ett omtalat ämne som debatteras nu mer än någonsin tidigare. Ett sätt att agera hållbart är att konsumera second hand. LÄS MER

 2. 2. Den Moraliska Kompassen – En guide till marknadsföring av välgörenhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linn Albertsson; Emelie Ljung; [2016]
  Nyckelord :charity; marketing; trust; välgörenhet; marknadsföring; förtroende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier visar en ökad misstro till välgörenhetsorganisationer samtidigt som det ökade antalet organisationer ökar konkurrensen mellan organisationerna om bidragsgivarnas donationer. Detta ställer krav på välgörenhetsorganisationer att marknadsföra sig för att nå ut till allmänheten. LÄS MER

 3. 3. Allmänhetens givarprocess till välgörenhet : Vad behöver insamlingsverksamheter ta hänsyn till för att erhålla bidrag?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Anneli Larsson; Maria Winther; [2012]
  Nyckelord :Non-profit actors; Giving; Motivation strategies; Positioning; Trust; Transparency; Information overload; Insamlingsverksamheter; Givande; Motivationsstrategi; Positionering; Förtroende; Transparens; Informationsöverflöd;

  Sammanfattning : Background: Competition in the market for non-profit actors has increased significantly. More channels to reach potential donors have been designed, and ways to help has been extended. The industry is scrutinized with critical eyes because of the scandals that have emerged in recent years. LÄS MER