Sökning: "transparens"

Visar resultat 1 - 5 av 590 uppsatser innehållade ordet transparens.

 1. 1. Den utopiska visionen - Etablering av ekvivalens i anpassning av psykologiska test

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Nalika Tjärnberg; [2019-01-25]
  Nyckelord :test adaption; instrument adaption; test translation; test standards; cross-cultural test adaption;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att bidra med en samlad kunskapsbild och en fördjupad förståelse för teoretiska och praktiska villkor för testadaption för att stödja riktlinjeförfattare, testutvecklande forskare, HR- och organisationskonsulter, policyproducenter och testförmedlare. Det innefattar att undersöka olikakunskapsperspektiv och synliggöra huvudaktörer och intressenter i systemet för testadaption i syfte att identifiera källor till spänningar och problem. LÄS MER

 2. 2. Förtroende genom bolagsstyrning : En fallstudie med svenska storbanker

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Falkeling; Lovisa Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :corporate governance; trust; the code; transparency; accountability; bolagsstyrning; förtroende; Koden; transparens; ansvarighet;

  Sammanfattning : Finansiella skandaler som orsakats av bolagsmisslyckanden ligger till grund för diskussioner om förtroendet för den finansiella marknaden, därför kan implementeringen av bolagsstyrning och hur förtroende skapas inom banksektorn vara intressant att granska. Syftet med den här studien är att få en förståelse för förtroendeskapande genom implementeringen av bolagsstyrning på olika verksamhetsnivåer. LÄS MER

 3. 3. Influencers i politiken : En kvantitativ enkätstudie och en kvalitativ multimodal analys av politisk influencer marketing

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Emmie Karlsson; Alice Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :politisk kommunikation; influencer marketing; politisk influencer marketing; deltagarkultur; trovärdighet; transparens; opinion;

  Sammanfattning : Under valåret 2018 har vi kunnat se politikers nära kontakt med influencers på sociala medier. Valrörelsen på Instagram har bestått av influencers och politikers förklädda relationer. En potentiell problematik för de båda aktörernas transparens och trovärdighet. LÄS MER

 4. 4. Etiskt guld - En antropologisk studie om hur moral och identitet kan vara komponenter av en metall

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Sarah Mineur; [2019]
  Nyckelord :Socialantropologi; moral; rättvis handel; neoliberalism; ekologiskt guld; Social Sciences;

  Sammanfattning : Guld är en ädelmetall vilken kan påverka områden såsom exempelvis miljö, kultur och samhälle. Olika aspekter av moral studeras här genom att se hur identitet skapas men också via olika uppfattningar kring innebörden av ’etiskt guld’. LÄS MER

 5. 5. Real Time Depth Sorting of Transparent Fragments

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Lewenhaupt; [2019]
  Nyckelord :Computer graphics; transparency; realtime; 3D; rendering; Datorgrafik; transparens; realtid; 3D;

  Sammanfattning : Using transparency is an important technique for modelling partial coverage in computer graphics and is used for a variety of effects such as hair, fur, glass, smoke and particle effects. Replacing the per object sorting as the dominant algorithm used in real time 3D engines with anew algorithm with less rendering artifacts could let artists use more transparency and effects in their scenes. LÄS MER