Sökning: "transperson"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet transperson.

 1. 1. Nya sexuella kroppar, känslor och rum : - Att navigera sexuella problem under könsbekräftande behandling med testosteron

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Malte Magnusson; [2022]
  Nyckelord :hormone replacement treatment; gender affirming health care; sexual health; testosterone; transgender; hormonbehandling; könsbekräftande vård; sexuell hälsa; testosteron; transperson;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka vuxnas erfarenheter av sexuella problem under könsbekräftande behandling med testosteron, samt erfarenheter av samtal om sexuell hälsa inom den könsbekräftande vården. Tidigare forskning har visat att omfattningen av studier på området är bristfälligt. LÄS MER

 2. 2. "Att leva öppet som trans har gett mig tillbaka mitt liv...och vilket liv det är!" : En studie av minoritetsglädje och positiva erfarenheter hos transkvinnor och transmän.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Paulina Filis; [2022]
  Nyckelord :transgender; lgbtq ; minority joy; positive experiences; transwomen; transmen; thematic analysis; authenticity; gender euphoria; transcommunity; gender-affirming care; gender dysphoria; minority stress; qualitative research; lgbtq-research; transpersoner; hbtq ; minoritetsglädje; positiva erfarenheter; transkvinnor; transmän; tematisk analys; autenticitet; könseufori; transcommunity; transvård; könsdysfori; minoritetsstress; kvalitativ forskning; hbtq-forskning;

  Sammanfattning : Transpersoner lider en ökad risk jämfört med övrig befolkning att utveckla psykisk och fysisk ohälsa, samt en rejält förhöjd risk för suicid. Trots detta mår många transpersoner bra och är generellt nöjda med sitt liv och sitt mående. LÄS MER

 3. 3. Administrativ enkelhet eller transpersoners rättigheter? : En kritisk textanalys av statens hantering av folkbokföringssystemets tekniska begränsningar gällande registrering av kön och transpersoners behov av förändring

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Mire Åsell; [2022]
  Nyckelord :Biopolitik; folkbokföring; personnummer; juridiskt kön; tekniska begränsningar; administrativt våld; transperson; ickebinär.;

  Sammanfattning : This study is an idea-critical analysis of the Swedish state´s proposed handling of trans citizens need of a correct gender marker in relation to the administrative barriers in the population registration regarding legal gender markers. In 1972 Sweden was the first country in the world to form a Gender Recognition Act. LÄS MER

 4. 4. Transpersoners utanförskap, nyhetsmedia och normer : En kritisk diskursanalys av transpersoners representation i Expressens nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elvira Eklund; Lovisa Glimsäter; [2022]
  Nyckelord :news evaluation; the ideal victim; gender; norms; transsexuality; cis-person; trans-person; nyhetsvärdering; det idealiska offret; genus; normer; transsexualitet; cisperson; transperson;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringen skapas fler digitala nyhetssidor och därmed blir konkurrensen högre mellan nyhetskanaler. Eftersom nyhetsartiklar blir mer lättillgängliga är det intressant att se huruvida de inkluderar människor med alla olika könsidentiteter eller ej. LÄS MER

 5. 5. Det villkorade könet : En tematisk analys av framställningen av transpersoner i statens offentliga utredningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Selma Korajac; Emelle Bayrak; [2022]
  Nyckelord :transgender; social work; Swedish Government Official Reports; transperson; socialt arbete; Statens offentliga utredningar;

  Sammanfattning : Transpersoner är en grupp som i forskning observerats löpa särskild risk för social utsatthet. Transpersoners levnadsvillkor i relation till den egna könsidentiteten i fråga om sådant som juridisk könstillhörighet och könskorrigerande är något som regleras i lag. LÄS MER