Sökning: "transpersoner"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade ordet transpersoner.

 1. 1. “Hotfulla” transkvinnor och “dumma” barn - en diskursanalys om kategoriseringen av transpersoner i svenska debatter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Adam Bratel; Filip Orrhult; [2021-06-04]
  Nyckelord :diskursanalys; trans; transpersoner; könsidentitet; kategorisering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att problematisera diskurser och kategoriseringar i debatter kring temattrans i Sverige. Författarna har analyserat hur problem konstrueras och framställs i deanalyserade debatterna och vilka grundläggande antaganden som finns bakomproblemdefinitionerna. LÄS MER

 2. 2. BLOOD-REDWASHING - En kritisk innehållsanalys av kvinnokroppens representation för kommersiellt syfte och PR i en kampanj av Libresse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Klara Drotz; [2021-03-04]
  Nyckelord :Feminism; postfeminism; kvinnokroppens framställning roll i medier; PR-kritik; Corporate Social Responsibility CSR ; kommersialiserad hållbarhet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka och kartlägga hurkvinnokroppen och dess funktioner framställs i PR- ochreklamsammanhang för företag som säljer hygienprodukter för kvinnor,specifikt Libresse.Teori: Feminism vs. LÄS MER

 3. 3. "Jämlik vård för alla" - eller? : En kvalitativ studie om diskriminering av transpersoner inom den svenska hälso- och sjukvården.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Maja Väpnare; [2021]
  Nyckelord :Discrimination; Transgender people; Nursing students; Health care; Sweden.; Diskriminering; transpersoner; normer; sjuksköterskestudenter; hälso- och sjukvård.;

  Sammanfattning : Transgender people still face various types of discrimination, threat and violence on a global level. Even though the work against this societal problem proceeds in Sweden, studies have shown that transgender people often feel disrespected and discriminated within the health care context. LÄS MER

 4. 4. Transpersoners upplevelser i hälso- och sjukvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Aneta Stos; Catherine Moberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner är en utsatt grupp som har större risk att drabbas av diskriminering, hot och våld än andra minoritetsgrupper. Det leder till konsekvenser i transpersoners välmående, psykiska och fysiska hälsa samt i det sociala livet. LÄS MER

 5. 5. “Är jag ignorant?”: En kvalitativ intervjustudie om individuell sångundervisning för transpersoner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Linnea Simon; [2021]
  Nyckelord :Identitet; Språkbruk; sång; Sångundervisning; Transperson; Trans* ; Trans* röst; Trans* sångare; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Identity; Language use; Singing tuition; Transgender; Trans* voice; Trans* singer; Voice; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : 2017 inkom 153 olika remissyttranden från bland annat Statens skolverk och Statens kulturråd, med förslag för hur transpersoner i Sverige kan få stärkt ställning och levnadsvillkor i Sverige (SOU 2017:92). Mot bakgrund av detta har denna studie för avsikt att kartlägga trans*+sångares och sånglärares uppfattningar om och upplevelser av hur de arbetar tillsammans i individuell sångundervisningen. LÄS MER