Sökning: "transport av farligt gods"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden transport av farligt gods.

 1. 1. Överdäckningar – En analys av dagens riskhanteringsproblematik inom denna allt vanligare stadsbyggnadsstrategi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Marcus Ahlström; [2021]
  Nyckelord :Risk management; risk analysis; risk evaluation; road tunnel; railway tunnel; dangerous goods; overbuilding; spatial planning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The concept of road- and railway overbuilding is an increasingly popular method to use in spatial planning to get rid of physical barriers and create exploitable areas for residential, commercial, and recreational development. Despite the many benefits the method entails, it also brings a lot of problems and challenges regarding risk management with the main issue being how to evaluate and manage risks with extremely low probability and catastrophic consequences. LÄS MER

 2. 2. Vägtransport av farligt gods - beräkningsmodell för olycksfrekvens

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Pontus Olsson; [2020]
  Nyckelord :transport of dangerous goods; hazardous materials; accident frequency; accident rate; heavy goods vehicle; ADR; risk analysis; transport av farligt gods; farliga ämnen; olycksfrekvens; olyckskvot; tung lastbil; riskanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A novel calculation model for estimating the frequency of accidents involving transport of dangerous goods on road links is proposed. It has been developed through a design process using background knowledge gathered through study and analysis of literature and through interviews with people having expertise within the field. LÄS MER

 3. 3. Transport av explosivt gods - Känner vi till riskerna?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Felicia Rådne; [2020]
  Nyckelord :ADR klass 1; explosivt gods; explosiva ämnen och föremål; farligt gods; fordonsbrand; händelseträd; risk; riskanalys; trafikolycka; vägtransport; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The transport of dangerous goods is associated with the risk of accidents with potentially severe consequences. Therefore, risk analyses are performed before allowing for the exploitation of land near roads designated for the transportation of such goods. LÄS MER

 4. 4. Antaganden i riskutredningar vid fysisk planering med avseende på transport av farligt gods och deras effekt på riskbilden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Fredrik Strindberg; Jesper Svensson; [2018]
  Nyckelord :Risk assessment; Land-use planning; Transportation of dangerous goods; Assumptions; Societal risk; QRA; Consequence analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Risk assessments regarding transportation of dangerous goods are a vital part of land-use planning. This is regulated by laws and regulations to ensure that risk levels are acceptable. Thus, it is of interest to the general public that these risk assessments are as accurate as possible. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av returflöden : ur ett tids-, flexibilitets-, miljö- och ekonomiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adina Engström; Matilda Johansson; [2017]
  Nyckelord :reverse logistics; efficiency; consolidation; returflöde; effektivitet; returtransport; konsolidering;

  Sammanfattning : I takt med den ökande befolkningsmängden ställs allt högre krav på företag för att bibehålla de ändliga resurserna. En förutsättning för fortsatt utveckling är effektivisering där resurser används på ett mer effektivt sätt med syfte att minska miljöpåverkan men också ur ett kostnadsperspektiv där företagen ska kunna konkurera eller överleva på den ökande marknaden. LÄS MER