Sökning: "transport business"

Visar resultat 21 - 25 av 463 uppsatser innehållade orden transport business.

 1. 21. Designing a plug-and-go solution to expand the electric vehicle market

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Edvin Guery; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The transport sector stands for almost a quarter of the carbon emissions released into the atmosphereand is a sector where a lot of work remains to be done to mitigate climate change. To make a changequickly, the vehicles currently traveling the roads will need to be converted from internal combustionengine (ICE) driven vehicle to battery electric vehicles (BEV). LÄS MER

 2. 22. Begränsar begränsningen av begränsningsvillkor samtliga begränsningsmöjligheter av växthusgasutsläpp? - Den förvirrande bestämmelsen i 16 kap. 2 § c miljöbalken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lisa Hammarlund; [2020]
  Nyckelord :miljörätt; utsläpp av växthusgaser; EU:s utsläppshandel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish Environmental Code is an important tool for reducing Sweden’s greenhouse gas emissions and the prospect of reaching a climate-neutral state by the year 2045. The Environmental Code’s permit procedure for environmentally hazardous activities can influence the actions and precautionary measures a business operator must undertake when operating an activity that causes inconvenience to the environment though, for example, greenhouse gas emissions. LÄS MER

 3. 23. En ledarskapsmodell på ett företag : Hur gemensam kompetens tar sig uttryck

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hannah Olofsson; Viktor Nordkvist; [2020]
  Nyckelord :Values-based leadership; leadership model; values; internal adaption; tools for change and development; Värdebaserat ledarskap; ledarskapsmodell; värden; intern anpassning; verktyg för förändring och utveckling;

  Sammanfattning : Studien hade som syfte att studera hur ledare inom ett specifikt företag uppfattar sitt eget ledarskap vilket analyseras utifrån ett teoretiskt perspektiv om värdebaserat ledarskap. Syftet operationaliseras genom att behandla frågeställningarna hur företagets ledarna uppfattar sitt eget ledarskap utifrån ledarskapsmodellen på företaget samt hur värdebaserat ledarskap tar sig i uttryck på företaget. LÄS MER

 4. 24. Beräkning av arbetskostnad i RUT och ROT - Ett återkommande problem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Emilsson; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; rättssociologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this report has been to examine how work-cost has been regulated in the RUT- and ROT-deductions (called the house reductions together), what changes have been made, what has caused these and what can happen in this area in the future. The house reductions give a reduction of the tax burden on the buyer and a payment from the Swedish Tax Agency to the performer when certain types of work is performed in or near the buyers houses. LÄS MER

 5. 25. Agile Methods in the Design and Development of Modular Vehicle Systems : A case study on a global transport solutions provider

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Martin Rosenvinge; Ludvig Tempelman; [2020]
  Nyckelord :Product Development; Agile Development; Modularization;

  Sammanfattning : In today’s globally competitive business environment, efficient product development processes are critical for companies to meet rapidly changing customer demands and preferences. Therefore, companies have looked beyond traditional linear product development processes leading to the development of new iterative processes. LÄS MER