Sökning: "transport management malmö"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden transport management malmö.

 1. 1. Krishantering och Ledarskap i en kris : Transportföretag under covid-19

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Robert Korpics; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka ledare inom transportbranschens krisplanering samt kris implementering vid Covid-19. Uppsatsen ämnade också att undersöka vilken betydelse ledarskapsstilar och kommunikation har för en krishantering för att kunna se om ledarskapsstilar påverkar krishanteringen. LÄS MER

 2. 2. BILTRAFIK INOM STADSPLANERING

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sinan Faraj Sulaiman; [2020]
  Nyckelord :Stadsplanering; Bilism; Transportplanering; Helsingborg; Urban planning; Hållbar stad; Bilism och stadsplanering; Helsingborg H ; Mobilitet; Mobility management; Hållbar stad- och stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap och resonera kring biltrafikens potentiella negativa konsekvenser för stadsplaneringen inom flera svenska städer och med Helsingborg som exempel. I denna fallstudie presenteras bilens historia och uppkomst i Sverige och hur planeringen av de svenska städerna och samhället har präglats av biltrafiken. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av orderplockprocessen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Naxhie Vejselji; Dafina Koxha; Rina Beqiri; [2020]
  Nyckelord :orderplock; ruttplanering; plockningsmetoder;

  Sammanfattning : Syftet med denna fallstudie var att undersöka och analysera vilka metoder som används föratt effektivisera orderplockprocessen på företagets lagerverksamhet. Syftet utökades med trefrågeställningar för att kunna fördjupa oss inom områdena som plockning, placering avartiklar samt ruttalternativ för att komma fram till eventuella metoder som kan effektiviseradessa områden. LÄS MER

 4. 4. Det stora vardagsrummet : en filmstudie om trafiknätets effekter på det offentliga rummet

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Hultman; [2020]
  Nyckelord :film; rekreation; trafikplanering; bilism; mobilitet;

  Sammanfattning : Resultatet av de senaste decenniernas trafikplanering, där bilismen riktats stort fokus, tyder på ett behov av en ökad förståelse för hur detta påverkar rekreativa värden i staden. Det här arbetet undersöker möjligheten att genom film skildra denna problematik. LÄS MER

 5. 5. Reglera Elsparkcyklar - En utredning av kommunens utmaningar och elsparkcykelns potential

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Oliver Miilus-Larsen; [2020]
  Nyckelord :Elsparkcykel; Elscooter; Trafikreglering; Mikromobilitet; Delad mobilitet; Hållbara transporter; Kommuner; Stockholm; Göteborg; Helsingborg; Malmö; Lokala Ordningsföreskrifter; Tillståndsplikt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The free-floating electric scooter is a new phenomenon in the transport sector that seems to have a potential of promoting sustainable transportation and changing the way we travel in cities all around the world. This is done by catering the need for short trips and minimizing the dependence of self-owned vehicles and thus reducing the number of car trips. LÄS MER