Sökning: "transport pris"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden transport pris.

 1. 1. Mamma, kan du köra mig? En studie om ungdomars fritidsresor i Lerums kommun

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Alma Gullholm; Michaela Andersson; [2023-06-30]
  Nyckelord :“mobilitet”; “ungdomar”; “fritidsresor”; “kollektivtrafik”; “CIM”; ”tidsgeografi”; “mobility”; “youth”; “leisure travel”; “public transport”; “CIM”; “time geography”;

  Sammanfattning : För ungdomars utveckling och välmående är det viktigt att kunna resa på egen hand men trots detta har det självständiga resandet minskat kraftigt under de senaste åren. Detta är en extra stor utmaning i mindre urbaniserade områden där ungdomar upplever en större transportfattigdom än i städer. LÄS MER

 2. 2. Sargassum digestate as fertiliser in Grenada

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Lina Bengtsson; Theodor Halldin; [2023]
  Nyckelord :Sargassum; digestate; fertiliser; heavy metals; Sargassum; digestat; gödningsmedel; tungmetaller;

  Sammanfattning : Surges of Sargassum have become more severe and at the time of writing the largest surge yet is set to hit the Caribbean islands, affecting tourism and marine life negatively. Tourism is Grenada’s single handedly largest economic sector, which is why it is important to research the use of Sargassum. LÄS MER

 3. 3. Åtgärder för minskade utsläppskostnader : En förstudie till försorteringsanläggning för utsortering av plast

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Carlo Assaf; Simon Röstedal; [2023]
  Nyckelord :Plastic recycling; Emission Permits; ETS; Circular economy; Plaståtervinning; utsläppsrätter; ETS; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att ge en bild av vilka förutsättningar och möjligheter det finns för uppförande av en försorteringsanläggning där plasten i avfallet kan sorteras ut. Detta sker genom att undersöka ekonomiska besparingar genom minskat behov av utsläppsrätter, identifiera lämplig utsorteringsteknik, utreda hur avsättningen för utsorterad plast kan se ut genom att identifiera potentiella mottagare samt kostnader för avsättning och transport. LÄS MER

 4. 4. Techno-economic analysis of large-scale production of e-methanol, via CO2- hydrogenation, in Power-to-X

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Jonathan Ahlbäck Ikonen; [2023]
  Nyckelord :Power-to-X; E-methanol; Hydrogen Production; CO2-hydrogenation; Methanol Synthesis; Decarbonisation; Chemical Engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Global levels of carbon emissions are constantly rising causing irreversible damages to ecosystems. The heavy transport sector and the industrial sector are responsible for large amounts of the emissions on a yearly basis. LÄS MER

 5. 5. Reuse and recycling of concrete : Economic barriers and possible opportunities for future profitability

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Julia Knutsson; [2023]
  Nyckelord :Reuse; Recycling; Circular economy; Construction industry; Building material; Concrete industry;

  Sammanfattning : Today, the world's natural ecosystems are threatened by increased extraction of raw materials andgreenhouse gas emissions to the atmosphere. One of the drivers of this problem is the impact fromindustries through their production. A possible strategy to reduce pressure on natural ecosystems is toincrease the use of industrial ecosystems. LÄS MER