Sökning: "transportation efficiency"

Visar resultat 1 - 5 av 307 uppsatser innehållade orden transportation efficiency.

 1. 1. Battery Coolant Manifold Optimization

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Evelyn Johansson Korsner; Sofia Petersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att nå de klimatmål som EU och 195 andra länder satt upp i Parisavtalet, är det nödvändigt att minska koldioxidutsläppen. Större fokus på elfordon med nollutsläpp och transporter behövs för att minska behovet av fossila bränslen som bensin och diesel. LÄS MER

 2. 2. IMPROVED SUB SYSYEM ENCLOSURE

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :EMMANUEL PETER; ALAN SHAJI; [2022]
  Nyckelord :Prefabricated Enclosure Wall Panel Systems PEWPS ; Modern Methods of Construction MMC ; Panelized systems; Prefabricated panels; Stainless steel 316; Lean; Nonconformities;

  Sammanfattning : Building envelopes are perhaps the most influencing players on assuring indoor comfort conditions, in alliance with their impact on the sustainability and energy-efficiency of the building during operation. However, given the multitude of commercial solutions available on the market and the use of different criteria and inconsistent semantics among the existing categorization/classification systems of construction objects, there is still a need for uniformization of the many regarding the main Prefabricated Enclosure Wall Panel Systems (PEWPS) for building applications. LÄS MER

 3. 3. The environmental and social impact from digitization in buildings : A case study of the transformation and current conditions on the University hospital of Northern Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Matilda Melén; Alma Wenhov; [2022]
  Nyckelord :digitization; building automation; HVAC; energy efficiency; qualitative interview; quantitative interview; LCA; maintenance techniques; environmental analysis; condition-based maintenance; preventive maintenance; reactive maintenance; NUS; the university hospital of northern sweden; Schneider Electric; CO2; transportation; efficiency; indoor comfort; indoor climate; climate change; digitalisering; fastighetsautomation; HVAC; energieffektivisering; kvalitativ intervju; kvantitativ intervju; LCA; underhållsstrategier; miljöanalys; konditionsbaserat underhåll; förebyggande underhåll; reaktivt underhåll; NUS; Norrlands Universitetssjukhus; Schneider Electric; CO2; transporter; effektivitet; inomhuskomfort; inomhusklimat; klimatförändring;

  Sammanfattning : To improve sustainability, social, environmental and economic aspects needs to be considered. The most optimal result appears when all three aspects are balanced equally, this is however often overseen by private investors, who focuses only on reaching economic sustainability at the expense of social and environmental sustainability. LÄS MER

 4. 4. The Factory of the Future: An analysis on buildings, HVAC, and heat recovery systems in order to reduce energy consumption

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Christina Naumburg; [2022]
  Nyckelord :HVAC; energy; consumption; electricity; industry; heat recovery; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The industrial sector in Sweden accounted for 38 percent of the country’s total energy consumption in 2019. As the world’s focus has shifted drastically on energy consumption, the industry sector’s has as well due to energy initiatives and government-driven regulations. LÄS MER

 5. 5. Smart and Sustainable Off-grid Housing Powered by Vehicle to Anything (V2X) : An exploratory study to understand the innovation readiness and feasibility for off-grid living powered by Vehicle to Anything (V2X)

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Hanna Borgefeldt; Emma Svensson; [2022]
  Nyckelord :Off-grid; Vehicle to home; V2H; Vehicle to load; V2L; sustainable power generation; renewable energy; technology readiness level; electric vehicle innovation; Off-grid; Vehicle to home; V2H; Vehicle to load; V2L; hållbar kraftproduktion; förnybar energi; tekniksmognadsgrad; innovation; elbilar;

  Sammanfattning : For the EU to reach net-zero by 2050, an increased rate of renewable energy generation is needed. Off-grid tiny houses serve as a sustainable housing option as they are energy conservative, and their primary source of energy is renewable energy. LÄS MER