Sökning: "transporter"

Visar resultat 1 - 5 av 1305 uppsatser innehållade ordet transporter.

 1. 1. Paketleveranser i svensk tätort. En kvalitativ studie om vilka strategier som används för att hantera sista milen leveranser utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Bornander; Viktoria Frisell; [2023-09-22]
  Nyckelord :Sista milen leveranser; distribution; logistik; hållbarhet; TBL; strategi;

  Sammanfattning : Som följd av den växande e-handeln ökar mängden paket som ska levereras, vilket leder till en allt mer ansträngd distributionskedja. Kunders förväntningar på snabba leveranser och krav på hållbara transporter ställer stora krav på sista milen leveranser. LÄS MER

 2. 2. De mindre pappers- och kartongbruken och deras externa logistikflöde En marknadsanalys för Göteborgs hamn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Gidlund; Emma Johannesson; Maja Ödman; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hur den svenska skogsindustrin samverkar tillsammans med Göteborgs hamn. Hamnen är idag den största i Skandinavien och innehar därmed en stark marknadsposition. I dagsläget har de en jämn fördelning av import och export, där gods från olika branscher som stål, fordon och skogsmaterial fraktas. LÄS MER

 3. 3. Kostnadseffektiva transportlösningar för ett tillverkande företag En fallstudie för Habasit Norden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michaela Eklund; Amanda Wendt; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att hålla nere sina transportkostnader är en utmaning som många företag står inför. Ofta finns kunder utplacerade på olika geografiska platser, och hinder som avsaknad av avtal, höga fraktkostnader och utspridda lager försvårar detta ytterligare. Habasit Norden är en ledande producent på marknaden inom transportband och drivremmar. LÄS MER

 4. 4. Plastanvändning under transporter inom dagligvaruhandeln - En fallstudie av Johan i Hallen & Bergfalk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Börjesson; Mattis Widell; [2023-09-01]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; återanvändbar plast; engångsplast; plast under transport; plastförpackningar.;

  Sammanfattning : Följande uppsats är en kvalitativ fallstudie hos grossisten Johan i Hallen & Bergfalk och behandlar ämnesområdet plastanvändning under transporter. Uppsatsen problematiserar faktumet att behovet av plast kommer att öka i framtiden, samtidigt som det förekommer ökade kravställningar att arbeta mot en cirkulär ekonomi. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av informationsutbyte i containerhamnar En fallstudie kring svenska hamnars accesshantering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johannes Schulz; Carl Ternborn; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att transportera gods via fartyg är ett av de mest kostnadseffektiva och miljöskonsamma transportslagen idag. Cirka 95 procent av Sveriges import och export sker idag via sjöfart och de svenska hamnarna har kommit att bli centrala för landets ekonomi och för att länka samman Sverige med resten av världen. LÄS MER