Sökning: "transportkedja"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet transportkedja.

 1. 1. Integrering av hamnverksamhet i logistikkedjorna - Betydelsen av samverkan mellan aktörer i det intermodala transportsystemet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Mannefred; Frida Zetterberg; [2019-08-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska sjöfarten spelar en viktig roll för såväl Sveriges export, import som för nationellagodsflöden. Transportpolitiska mål i Sverige har länge initierat ett behov av att minskagodsflödena på väg, till fördel för intermodala lösningar som inkluderar sjöfart. LÄS MER

 2. 2. Transportörsutbildning : från avlägg till industri

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Nils Persson; [2017]
  Nyckelord :virkestransportör; utbildning; inmätning av virke;

  Sammanfattning : The forestry industry in Sweden is dependent on a well-functioning transport chain from landing site to different industries. Timber vehicles dominate the transport of forestry products. LÄS MER

 3. 3. Towards intermodal freight transport system in Ethiopia : evaluation of Ethiopian shipping and logistics service enterprise multimodal freight transport performance by customers and employees

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Tadesse Kenea Amentae; [2015]
  Nyckelord :freight transport; intermodal; satisfaction; customer; employee; Ethiopia;

  Sammanfattning : With today’s globally integrated economy the role of transportation has got immense attention in international trade and development. Freight transport is an integral part of transportation system and it moves freight of huge value all over the world. LÄS MER

 4. 4. Dieselstölder i transportbranschen - Risken, dess fördelning och hantering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Harald Holtsung; Jacob Johannesson; [2012-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns en mängd olika hot gentemot transportbranschen. Mycket spelar in på hur väl en transport kan genomföras. Både väderfenomen och människor bidrar till svårigheter för åkerinäringen. LÄS MER

 5. 5. Är tvångsarbete kriminaliserat? En undersökning av arbetskraftsexploatering utifrån svensk straffrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Otto Svanberg Ohlsson; [2012]
  Nyckelord :straffrätt; tvångsarbete; arbetskraftsexploatering; människohandel; trafficking; gästarbetare; säsongsarbetare; papperslösa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I medierna förekommer ofta beskrivningar av utländska arbetstagare som blir utnyttjade av sina arbetsgivare på ett graverande sätt. Exempel på detta har varit de thailändska bärplockarna i Norrland och den kinesiska kock i Malmö som tvingades arbeta fram till att han kollapsade. LÄS MER