Sökning: "transportparametrar"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet transportparametrar.

 1. 1. Parametrar för maskintransporter : Hur viktiga är olika parametrar vid val av transportbolag av maskintransporter på den svenska marknaden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Hampus Eineryd; Johan Ahlström; [2013]
  Nyckelord :Logistik; transport; transportbolag; transportparametrar; maskintransport;

  Sammanfattning : Tredjepartslogistikföretag (3PL-företag) har vuxit fram allt mer på senare tid och en av de vanligaste tjänsterna som 3PL-företag erbjuder är transporter. Transporter är en avgörande del av många företags logistikkedja. LÄS MER

 2. 2. Transportparametrar : ”En studie om vilka faktorer som är avgörande för detaljhandelsföretag när de väljer transportleverantör”.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Adam Wickström; Adrian Andersson; [2012]
  Nyckelord :Logistik; tredjepartslogistik; outsourcing; transportleverantör; transportparametrar; leveransservice;

  Sammanfattning : Inledning: Företag lägger allt större fokus på deras logistikflöden. Anledningen till detta är att en effektiv logistikkedja kan skapa konkurrensfördelar. Detaljhandeln är en bransch som vuxit de senaste åren. Parallellt med att både utbudet av fysiska och E-handelsbutiker tilltagit har även konkurrensen ökat. LÄS MER