Sökning: "transporttjänster"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet transporttjänster.

 1. 1. Autonoma fordon som en del av verksamheters transporttjänster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Fredrik Appelgren; Linda Björklund; [2019]
  Nyckelord :Autonoma fordon; Triple bottom line; hållbarhet; utmaningar; möjligheter; transporttjänster; transportsektorn; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie har fenomenet autonoma fordon som en del av framtidens transporttjänster diskuterats och avhandlats. Autonoma fordon är en relativt ny och växande teknik inom transporttjänster, vilket ger fenomenet upphov till många intressanta och relevanta forskningsområden. LÄS MER

 2. 2. Digital hantering av följesedlar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Angelica Grönvall; [2019]
  Nyckelord :Förändringsarbete; inställning; attityd; motstånd; motivation; teknisk mognad; digitalisering; digitala följesedlar; systemleverantörer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka attityder, utmaningar och möjligheter det finns i branschen gällande förändringsarbetet vid implementering och användandet av ett nytt digitalt arbetssätt. Studien lägger fokus på förändringen av en given process från manuellt skriven pappersföljesedel till digital följesedel för leverantörer av transporttjänster samt åkerier. LÄS MER

 3. 3. The importance of supplier information quality in purchasing of transport services

  Master-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap; KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :PYGMALION-ALEXANDROS GORDOS; JONAS BULOVAS; [2018]
  Nyckelord :supply chain integration; purchasing performance; transport services; information infrastructure; supplier data quality; assessment framework; total cost of ownership; leverantörskejda integration; inköpseffektivitet; transporttjänster; informationsinfrastruktur; leverantörsdatakvalitet; bedömningsmall; totalkostnaden för ägande;

  Sammanfattning : An important prerequisite for successful supply chain integration is the ability to convert data into information combined with structured storing and sharing processes. The purpose of this master thesis is to investigate potential relation between supplier data quality and performance of purchasing of transport services. LÄS MER

 4. 4. Service Design for Internal Sustainable Mobility : Designing Internal Sustainable Mobility Solutions for employees at a Swedish Automotive Industry

  Master-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling; KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Vishal Baid; Irén Seres; [2017]
  Nyckelord :sustainable mobility; service design; personnel transport; industry; hållbar interntransport; tjänstedesign; personaltransport; industry;

  Sammanfattning : This thesis is a service design project investigating the matter of internal sustainable mobility provided for employees within the industrial area of Scania CV AB, in Sweden. The purpose of the project was to offer new transport service ideas to Scania or improve the existing ones based on the needs and behaviours of the users. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsarbete för transportföretag : En fallstudie utförd hos företag i Gävleborg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Emma Wiklund; Johan Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Sustainable transports; logistics service providers; emissions; Hållbara transporter; transportföretag; utsläpp;

  Sammanfattning : Introduktion: Ökade transporter på den globala marknaden påverkar miljön negativt. Detta har lett till ett ökat intresse för mer hållbara logistiklösningar. Transportföretagen spelar en stor roll för att uppnå de satta miljömålen. LÄS MER