Sökning: "transspråkande"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet transspråkande.

 1. 1. Flerspråkiga barns villkor - Pedagogers förhållningssätt till modersmål

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Saowarot Donlakhornkwa; Viktoria Singh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: LÖXA1GNivå: GrundnivåTermin/år: HT/2018 Handledare: Osa LundbergExaminator: Johannes Lunneblad Kod: HT18-2920-059-LÖXA1GNyckelord: Flerspråkighet, transspråkande, förskola, högläsning, flerspråkig undervisningAbstractAndelen flerspråkiga barn i förskolan ökar. Detta ställer krav på förskollärares förhållningssätt till modersmål, barns språkliga olikheter och olika erfarenheter. LÄS MER

 2. 2. Transspråkande i flerspråkiga klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amra Dizdarevic; Shahana Niazi; [2019]
  Nyckelord :De samhällsorienterande ämnena; delaktighet; förhållningssätt; första- och andraspråk; identitetsstärkande; starkaste språket; transspråkande; vardags- och skolspråk; ämnesspecifik kunskap;

  Sammanfattning : Vi lever i ett mångkulturellt samhälle, vilket har resulterat i att vi har flerspråkiga klassrum. Undervisningen bör anpassas utifrån detta för att svenska sällan är de flerspråkiga elevers starkaste språk. De samhällsorienterande ämnena har många ämnesspecifika begrepp som är svåra för dessa elever. LÄS MER

 3. 3. Bygga svenska i praktiken

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mona Baker; [2019]
  Nyckelord :Bedömning; Bygga svenska; nyanlända elever; språkutveckling; svenska som andraspråk; undervisning;

  Sammanfattning : Bygga svenska är ett nytt bedömningsmaterial som publicerades av Skolverket år 2017. Syftet med materialet är att stödja lärare som undervisar nyanlända elever på bland annat språkintroduktionsprogrammet i sin bedömning av språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkiga elevers utveckling i matematik genom kommunikativ undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elsa Karlsson; [2019]
  Nyckelord :flerspråkighet; kodväxling; kommunikation; matematik; transspråkande;

  Sammanfattning : Många elever i dagens samhälle är flerspråkiga och kommer till skolan med olika bakgrunder, vilket gör att många olika förväntningar och normer ska samspela. Det gör att lärare behöver kunskaper om hur undervisningen kan formas utefter detta. LÄS MER

 5. 5. Bygga svenska i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mona Baker; [2019]
  Nyckelord :Bedömning; Bygga svenska; nyanlända elever; språkutveckling; svenska som andraspråk; undervisning.;

  Sammanfattning : Bygga svenska är ett nytt bedömningsmaterial som publicerades av Skolverket år 2017. Syftet med materialet är att stödja lärare som undervisar nyanlända elever på bland annat språkintroduktionsprogrammet i sin bedömning av språkutveckling. LÄS MER