Sökning: "transtextualitet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet transtextualitet.

 1. 1. Ingen text står för sig själv: En studie av tre transtextuella relationer i Ida Börjels Ma

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Magdalena Rozenberg; [2017]
  Nyckelord :Ida Börjel; Inger Christensen; Jaques Roubaud; Birgitta Trotzig; Gérard Genette; Transtextualitet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en undersökning av Ida Börjels Ma, genom att använda Gérard Genettes teori om transtextuella relationer, undersöker uppsatsen Mas relation till Inger Christensens Alfabet, Jaques Roubaud Någonting svart och Birgitta Trotzig Sjukdomen. Framförallt undersöker uppsatsen om Christensens Alfabet kan betraktas som en hypertext till Ma och vilka element som gör att dessa två samlingar står i ett hypertextuellt förhållande. LÄS MER

 2. 2. "No single human being has perfect knowledge" - Om transtextuell performativitet i Anne Carsons Antigonick

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Anton Wedding; [2013]
  Nyckelord :arketextualitet; intertextualitet; metatextualitet; hypertextualitet; transtextuell performativitet; transtextualitet; Georg Wilhelm Friedrich Hegel; Bertolt Brecht; Gérard Genette; Antigone; Sofokles; Anne Carson; Antigonick; paratextualitet; gestus; översättning; Wolfgang Behschnitt; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En studie av transtextuella relationer och transtextuell performativitet i Anne Carsons Antigonick med utgångspunkt i de teorier om transtextualitet som Gérard Genette lägger fram i Palimpsests. Uppsatsen undersöker hur Antigonick förhåller sig som (framförallt) meta- och hypertext till Sofokles Antigone och hur dessa transtextuella relationer gör verket performativt. LÄS MER

 3. 3. Det behornade ansiktet En transtextuell analys mellan Hjalmar Söderbergs Jahves eld och andra Moseboken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Daniel Abrahamsson; [2011-09-23]
  Nyckelord :Hjalmar Söderberg; Jahves eld; Exodus; andra Moseboken; karan; cornuta; Mose horn; Gérard Genette; transtextualitet; hypertextualitet; intertextualitet; skönlitteratur och bibeln; litteraturvetenskap och religion;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze the transtextual relationship between Hjalmar Söderberg's Jahves eld (The Fire of Yahweh, 1918) and the Book of Exodus. A limitation was set to just focus on the theme regarding the horned face of Moses, which Söderberg extensively discussed in his book, both through narrative and commentary. LÄS MER