Sökning: "tranströmer"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet tranströmer.

 1. 1. Tänk att alltid va på väg – En tematisk studie av Joakim Thåströms längtan bort

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Gabriel Widell Zetterström; [2021]
  Nyckelord :Thåström; längtan; på väg; rocklyrik; tematisk kritik; Ebba Grön; Imperiet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker temat längtan bort i Joakim Thåströms texter. Undersökningen omfattar hela det svenskspråkiga författarskapet, snarare än ett specifikt verk, i enlighet med den franska tematiska kritikens premisser. Temat konceptualiseras genom tre underkategorier: längtan till, längtan från samt rörelsen i sig. LÄS MER

 2. 2. MUSIKEN I TOMAS TRANSTRÖMERS DIKTNING - EN STUDIE I VERBAL MUSIK

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Carita Forslund; [2020-01-07]
  Nyckelord :musicology; poetry; verbal music; music in literature;

  Sammanfattning : The poetry of the Nobel Prize Laureate Tomas Tranströmer (1931–2015) is well known for itsrichness of musical references and components. The poet himself was a high level amateurpianist, and he was even promoted an honorable membership of the Royal Swedish Academyof Music. LÄS MER

 3. 3. Verbalmetaphern in Tomas Tranströmers Lyrik : Eine Untersuchung zu Verbalmetaphern und ihrer Übersetzung ins Deutsche

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ann-Sophie Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Tranströmer; Übersetzung; Verbalmetapher; Äquivalent; Neutralisation;

  Sammanfattning : In dieser Arbeit wird untersucht, wie Verbalmetaphern in Gedichten von Tomas Tranströmer ins Deutsche übersetzt werden. Der Titel lautet "Verbalmetaphern in Tomas Tranströmers Lyrik - Eine Untersuchung zu Verbalmetaphern und ihrer Übersetzung ins Deutsche", und der Aufsatz behandelt demnach die Äquivalenz in Bezug auf die Übersetzungsresultate. LÄS MER

 4. 4. Metaforens myteri: Riktning och rum i 17 dikter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Mattias Hult; [2016]
  Nyckelord :Tranströmer; 17 dikter; Lakoff; Johnson; Preludium; Storm; Strof och motstrof; Ostinato; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”L’éveil est un saut en parachute hors du rêve” : En komparativ studie av Tomas Tranströmers dikt ”Preludium” i två franska översättningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnea Kurkiala; [2016]
  Nyckelord :Tomas Tranströmer; Preludium; Jacques Outin; Jean-Clarence Lambert; översättning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER