Sökning: "transverse"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade ordet transverse.

 1. 1. Spikplåtsförstärkning vid stora håltagningar i homogent trä

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Seldert; [2020]
  Nyckelord :förstärkning; håltagning; trä; spikplåtar;

  Sammanfattning : Från Eurokoderna ges det inga direktiv för dimensionering och förstärkning av håltagningar i homogent trä. Svenskt träs utgåva Limträhandbok Del 2 presenterar det enda underlag för dimensioneringsalternativ som idag är begränsat för parametrar så som storlek på håltagningen och dess excentricitetsmått. LÄS MER

 2. 2. Derivation of Improved K^0_L Response Uncertainty for use in the Jet Energy Scale Calibration at ATLAS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Partikelfysik

  Författare :Alexander Ekman; [2019]
  Nyckelord :kaon; neutral kaon; K^0_L; K_Long; klong; single-particle response; response; detector response; calorimeter; ATLAS; CERN; jets; trigger level analysis; TLA; physics list; Monte Carlo; MC; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The Standard Model of particle physics (SM) attempts to describe the fundamental particles and how they interact with each other. This model is however incomplete, as shown by various experimental observations. ATLAS is one of the experiments currently in operation at the Large Hadron Collider, which aims to search for new physics beyond the SM. LÄS MER

 3. 3. Reduction of Set-recovery of Surface densified Scots Pine by Furfuryl Alcohol

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Träteknik

  Författare :Lei Han; [2019]
  Nyckelord :surface densification; set-recovery; hardness; furfuryl alcohol;

  Sammanfattning :  For wood products such as flooring and worktop, only one surface is normally exposed in their use, and the mechanical properties like hardness and wearing resistance of that surface is then important. Since mechanical properties are strongly related to the density, surface densification, i.e. LÄS MER

 4. 4. Studies of Possible QGP Estimators in proton-proton Collisions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Anna Önnerstad; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis presents studies of three different Quark-Gluon Plasma estimators in proton-proton collisions using what is currently believed to be quark-gluon plasma observables; radial flow, elliptic flow and strangeness enhancement. The three tested estimators were Transverse Spherocity, an altered version of Transverse Spherocity where all p_T was put to one, and a newly developed estimator called Mid-Forward. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av limträ i gran och bok : En jämförelse av två limträprodukter mot varandra ur ett konstruktions- och kostnadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Emmanouil Ek; [2019]
  Nyckelord :•BauBuche •GL70 •Glulam •GL30c •Construction comparison •Cost comparison; •BauBuche •GL70 •Limträ •GL30c •Konstruktionsjämförelse;

  Sammanfattning : Vid uppförande av konstruktioner idag vill man åstadkomma stora fria ytor, vid dessa uppföranden används oftast pelare- och balksystem. I denna studie presenteras en konstruktion uppförd i Östersund, Sverige med två olika trämaterial. LÄS MER