Sökning: "transvestiter"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet transvestiter.

 1. 1. "Om man ser ut som du så får man skylla sig själv" : En intervjustudie om transidentifierades utsatthet för brott och annan utsatthet, samt rättsväsendets bemötande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Isaura Da Luz Reis; Linnéa Kindström; [2016]
  Nyckelord :victimization; response; transgender; justice system; crime; Utsatthet; bemötande; transpersoner; rättsväsendet; brott;

  Sammanfattning : Genom semistrukturerade intervjuer med fyra personer med transerfarenhet har denna studie undersökt transpersoners (transvestiter, transsexuella, intergender och andra med transerfarenhet) utsatthet för brott och annan utsatthet, om de kontaktat rättsväsendet i samband med sin utsatthet och hur de bemötts av rättsväsendet i händelse av kontakt med det. Utsattheten har sett olika ut beroende av olika diskrimineringsgrunder, varit mångfacetterad och utgjorts av både handlingar som är och inte är stadgade som brott. LÄS MER

 2. 2. Transpersoners upplevelser av bemötande i sjukvården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ylva Bergström; [2011-12-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transperson är ett paraplybegrepp som avser personer vars könsidentitet och/eller könsuttryck alltid eller under perioder skiljer sig från det juridiska kön som registrerades för dem vid födseln. Till exempel; transsexuella, transvestiter, intergenders med flera. LÄS MER

 3. 3. Diskriminering pga. könsöverskridande identitet eller uttryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Taylor; [2009]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2009 kommer en ny diskrimineringslag att införas i Sverige. Denna kommer vara en sammanslagning av tidigare civil- och arbetsrättsliga diskrimineringslagar. LÄS MER