Sökning: "trappstegsmodellen"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet trappstegsmodellen.

 1. 1. Hjärterum med substans : Att vara hemlös förälder i missbruk – motverkansmodellerna, forskningen och Barnkonventionen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :David Alfvenhierta; Filip Charpentier; [2019]
  Nyckelord :homelessness; parenting; children; social constructionism; perspective analysis; Housing First; staircase model; hemlöshet; förälder; barn; socialkonstruktivism; perspektivanalys; Bostad först; trappstegsmodellen; socialt arbete;

  Sammanfattning : Den här studien sker mot bakgrund av uppgifter i nyhetsmedier där det berättats om de svårigheter som hemlösa möter om det är föräldrar till barn som inte delar deras situation i hemlöshet. Den sker också mot bakgrund av att Barnkonventionen inom kort inkorporeras i svensk lagstiftning. LÄS MER

 2. 2. Att motverka hemlöshet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Kim Stéen; [2014]
  Nyckelord :Bostad först; Hemlöshet; Trappstegsmodellen; Malmö;

  Sammanfattning : Hemlösheten i Sverige ökar och problemet är som störst i storstadsregionerna. I Malmö är den vanligaste arbetsmodellen för att motverka hemlöshet den så kallade trappstegsmodellen, som syftar till att steg för steg träna hemlösa att klara av ett eget boende. LÄS MER

 3. 3. Strindberg eller Läckberg? Fem lärares inställning till populärlitteratur / Strindberg or Läckberg? Five teachers’ attitude towards popular literature

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Eva Nilsson; Örjan Olsson; [2013]
  Nyckelord :högt och lågt; lärare; populärlitteratur; skönlitteratur; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka några svensklärares inställning till populärlitteratur, både generellt sett och i undervisningen. Uppsatsförfattarna strävar efter att belysa inställningen till aktuella populärlitterära böcker som läses av ungdomar. LÄS MER

 4. 4. Bostad först ur socialarbetarens synvinkel : En kvalitativ studie om socialarbetarens uppfattningar kring en ny boendemodell för hemlösa individer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Annie Jonsson; Sara Wallin; [2010]
  Nyckelord :Housing First; homeless; social worker; ethical principles; continuum of care; Bostad först; hemlös; socialarbetare; etiska principer; trappstegsmodellen;

  Sammanfattning : Our main aim with this study is to shed a light over the social workers opinions about what they believe will be the consequences of introducing Housing First in the city of Stockholm. We wanted to examine the social workers perceptions about how Housing First could change their client’s autonomy and justice. LÄS MER