Sökning: "trauma flyktingar ungdomar"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden trauma flyktingar ungdomar.

 1. 1. Ensamkommande flyktingbarns vardag utifrån ett aktivitetsperspektiv - en intervjustudie med personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Ann-Sofie Erlandsson Björk; Annie Wahlström; [2015]
  Nyckelord :Arbetsterapi; aktivitetsrättvisa; flyktingar; barn; ungdomar; trauma; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige har nästan fördubblats de senaste åren. Dessa barn kan ha blivit utsatta för trauman, vilket tillsammans med kulturkrocken och språkbarriären i det nya landet kan påverka deras skolgång och aktivitetsutförande. LÄS MER

 2. 2. När räddningen slutar i självmord : en studie om unga flyktingars självmordsbeteende i Sverige, utifrån personals erfarenheter i sociala verksamheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Jenny Delfin; Maja Eriksson; [2013]
  Nyckelord :Young; refugee; asylum-seeker; suicide; suicidal behavior; mental health; personnel; social services; Ung; flykting; asylsökande; självmord; självmordsbeteende; mental hälsa; personal; sociala verksamheter;

  Sammanfattning : Background and aim: The number of refugees and unaccompanied children are increasing in Sweden and these people belong to one of the groups that are at higher risk for developing suicidal behavior. At the same time the lack of research on the subject is mentioned several times by different sources. LÄS MER

 3. 3. På vilket sätt kan skolan arbeta med traumatiserade flyktingelever? : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier

  Författare :Johanna Sjörén Kashan; [2010]
  Nyckelord :trauma flyktingar ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie undersöka på vilket sätt en specifik skola belägen i Uppsala arbetar med traumatiserade flykting - elever. För att uppfylla syftet har jag använt mig av kvalitativa samtalsintervjuer med kurator, bildlärare, musikterapeut samt bildterapeut. LÄS MER