Sökning: "trauma flyktingbarn"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden trauma flyktingbarn.

 1. 1. ”Jag har liksom kontroll över läget, kontroll över mig själv” : En kvalitativ intervjustudie om ensamkommande barns upplevelser av Teaching Recovery Techniques – en pilotstudie i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Parthena Gavra; [2017]
  Nyckelord :group intervention; PTSD; unaccompanied refugee minors; asylum-seeking; gruppintervention; PTSD; ensamkommande flyktingbarn; asylsökande;

  Sammanfattning : Ensamkommande är en utsatt grupp där posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är vanligt förekommande. Den hälso- och sjukvård som ges är bristfällig och evidensbaserade interventioner för målgruppen på första linjen saknas. LÄS MER

 2. 2. Aktivitetens betydelse för ensamkommande flyktingbarn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Atena Jamileh Hayatdavoodi; Lena Tannenberg; [2017]
  Nyckelord :Occupational therapy; unaccompanied children; refugee children; traumatized children; daily activities;

  Sammanfattning : Previous studies have shown that activity loss in unaccompanied refugee children is common. During the asylum process, inactivity, uncertainty and anxiety disorders, which may occur after trauma, can result in passivity. LÄS MER

 3. 3. Ensamkommande flyktingbarns vardag utifrån ett aktivitetsperspektiv - en intervjustudie med personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Ann-Sofie Erlandsson Björk; Annie Wahlström; [2015]
  Nyckelord :Arbetsterapi; aktivitetsrättvisa; flyktingar; barn; ungdomar; trauma; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige har nästan fördubblats de senaste åren. Dessa barn kan ha blivit utsatta för trauman, vilket tillsammans med kulturkrocken och språkbarriären i det nya landet kan påverka deras skolgång och aktivitetsutförande. LÄS MER

 4. 4. Pojkar som ensamkommande flyktingbarn - flykten till Europa en resa på liv och död

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Hiwa Mohammadi; Hassan Sabri; [2015]
  Nyckelord :flykting; ensamkommande barn; välbefinnande; asylsökande; coping;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka hur ensamkommande flyktingpojkar beskriver att deras psykiska välbefinnande påverkas av att fly från sitt hemland, samt att undersöka hur etnicitet påverkar pojkarnas psykiska välbefinnande. Sex unga vuxna män i åldern 18-25 år har intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Barnen som flyr ensamma är de mest utsatta : En kvalitativ studie av fyra ensamkommande afghanska flyktingbarns upplevelse av integrationsprpcessen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Arya Abdullah; [2015]
  Nyckelord :Unaccompanied refugee children; Afghanistan; Social relationships; Integration; Language; Trauma; Ensamkommande flyktingbarn; Afghanistan; sociala relationer; Integration; Språk; Trauma;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka förståelse för hur fyra ensamkommande flyktingbarn upplever det nya samhället, samt det som görs för att underlätta deras  integrering i Sverige. Att lämna sitt hemland och vara på flykt för en bättre framtid är ett beslut som varje ensamkommande flyktingbarn har tvingats möta, och lämna sin komfort zon. LÄS MER