Sökning: "trauma rörelse"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden trauma rörelse.

 1. 1. Klövhälsa hos svenska getter : en pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lovisa Waldemarsson; [2021]
  Nyckelord :klövhälsa; klövkonformation; klövsjukdomar; fotröta; förvuxna klövar;

  Sammanfattning : Svenska getters klövstatus är idag i relativt okänd med avseende på klövhälsa och klövsjukdomar, men även klövkonformation. Klövens konformation beror på klövens tillväxt i relation till förslitning. LÄS MER

 2. 2. Mobilisering, statisk eller dynamisk stretch för ökad dorsalflexion i fotleden : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Oscar Palmblad; Alvesköld Daniel; [2020]
  Nyckelord :static stretch; dynamic stretch; posterior talocrural glide; asymptomatic; range of motion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotleden används dagligen och en nedsatt fotledsrörlighet kan orsaka många problem för personer i vardagen. Knäböj är en rörelse som används både i vardagen samt i träningssammanhang och kräver en god dorsalflexion i fotleden. LÄS MER

 3. 3. Barns utemiljö vid asylanläggningar

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emilia Friberg; Kaisa Rajamäe; [2017]
  Nyckelord :asylanläggning; barn; landskapsarkitektur; bostadsnära miljö; barn på flykt; lek; vardagsmiljöer; utomhuslek; hälsa;

  Sammanfattning : En asylanläggning kommer under barnets första tid i Sverige utgöra en stor del av deras totala livsmiljö och utemiljön kring boendet kommer att fungera som bostadsgård. Barn har generellt sett lägre rörelsefrihet än vuxna och blir i särskilt hög utsträckning ofta beroende av, för att inte säga helt utelämnade, till de lokala villkoren i den allra närmaste boendemiljön. LÄS MER

 4. 4. Illamående i ambulanssjukvård

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Thomas Hermansson; [2016]
  Nyckelord :Illamående; Ambulanssjukvård; Allvarlighetsgrad;

  Sammanfattning : Illamående är en subjektiv upplevelse som kan skapa lika stort lidande för patienter som smärta. Postoperativt illamående och cytostatikainducerat illamående är välkända fenomen och är väl studerade. Patienter som varit utsatta för trauma eller hjärtsjukdom upplever också illamående som symptom. LÄS MER

 5. 5. Påverkan av spinal immobilisering : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanne Sörell; [2016]
  Nyckelord :Prehospital care; Spinal trauma; Patient; Spinal immobilization; Spine board; Prehospital vård; Spinalt trauma; Patient; Spinal immobilisering; Spineboard;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Den prehospitala vården börjar när samtalet inkommer till SOS och avslutas när patienten avlämnas på mottagande enhet. Den prehospitala vården innefattar undersökning, övervakning och behandling av skadade och sjuka. LÄS MER