Sökning: "trauma theory"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden trauma theory.

 1. 1. RISK, RESPECT & UNSPEAKABLE ACTS : Untangling Intimate-Sexual Consent through 'Intuitive Inquiry' & 'Agential Realism'

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för genusforskning (from 2013)

  Författare :Frida Storm; [2021]
  Nyckelord :Doing; Consent; Communication; Intuition; Somatics; Intimacy; Sex; Sexual; Violence; Negotiation; Coercion; Rape; Legislation; Feminism; Neoliberal; Queer; Fanzine; BDSM; Dance; Performance; Sex Work; Responsibilization; Accountability; Diffraction; Entanglement; Autonomy; Agency; Power; Trauma.; Görande; samtycke; consent; kommunikation; intuition; somatik; intimitet; sex; sexuellt; våld; förhandling; tvång; våldtäkt; lagstiftning; feminism; nyliberalism; queer; fanzine; BDSM; dans; uppträdande; sexarbete; responsibilisering; ansvar; diffraction; entanglement; autonomi; agens; makt; trauma.;

  Sammanfattning : In an attempt to address the issues in research and theory on consent, this thesis explores what consent can be seen as "doing" through an 'Intuitive Inquiry' (Anderson 2011a) and 'Agential Realism' (Barad 2007). Various manifestations of consent appears through: the experience of the researcher, consent research and theory, consent legislation, interviews with professionals in intimate-sexual consent, and, feminist fanzines. LÄS MER

 2. 2. Espacios tortuosos en la última dictadura cívico-militar de la República Argentina (1976- 1983) : Espacio y trauma en la narrativa de Luisa Valenzuela

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Julián Zumpano Coacci; [2021]
  Nyckelord :Luisa Valenzuela; trauma; narrative space; memory; dictatorship; Argentina.; Luisa Valenzuela; trauma; espacio narrativo; memoria; dictadura; Argentina.;

  Sammanfattning : A partir de la teoría del trauma propuesta por Cathy Caruth en los años noventa del siglo pasado, los estudios del trauma volvieron a obtener la atención de la crítica literaria. Si bien el enfoque de Caruth es en primer lugar psicoanalítico se fundamenta también en perspectivas historiográficas y sociológicas. LÄS MER

 3. 3. Focalising trauma narrative : An analysis of Konigsberg’s The Music of What Happens and its pedagogical use

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Louise Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Trauma Theory; EFL Classroom; The Music of What Happens; Rape; Internal Focalisation; Survivor; Trauma Narrative; Upper Secondary School.;

  Sammanfattning : This essay argues that Bill Konigsberg depicts the traumatic experience of being raped and the inner conflict of being a male rape survivor with harsh immediacy by implementing internal focalisation in his young adult novel The Music of What Happens (2019). Additionally, the essay argues that the novel is a useful teaching resource in the Swedish EFL classroom by discussing the pedagogical implementations. LÄS MER

 4. 4. Professionellas berättelser om barns känslouttryck och tankar vid förlust av en närstående

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Rebecca Zanteré; [2021]
  Nyckelord :Children s sorrow; trauma; relatives; Winnicotts theory of play; Barns sorg; trauma; närstående; Winnicotts lekteori;

  Sammanfattning : In this thesis the anecdotes of 10 professionals experience working with children between the ages 0-12 living with sorrow. The purpose of this thesis is to describe how professionals use work methods and support to gain understanding of children's emotions and thought processes after loss of someone close. LÄS MER

 5. 5. Thick Love : A Psychoanalytical Study of Mother-Daughter Relationships in Toni Morrison’s Beloved

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Khuteibe Hashim; [2021]
  Nyckelord :Psychoanalytical Criticism; Sigmund Freud; Jacques Lacan; Julia Kristeva; Beloved; Toni Morrison; Abjection; Semiotic; Symbolic; Imaginary; Mirror-stage; Defense Mechanism;

  Sammanfattning : This study employs psychoanalytical theories to explore how the conscious, unconscious, and subconscious workings of the mind, combined with a search for identity, are presented and dealt with in Toni Morrison’s novel Beloved (1987). It is done through a close reading and in-depth textual analysis of thematic concerns raised in the work. LÄS MER