Sökning: "trauma"

Visar resultat 1 - 5 av 619 uppsatser innehållade ordet trauma.

 1. 1. Närståendes upplevelse av att förlora en anhörig i suicid : En kvalitativ litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Jessica Sjölie; Sandra Eriksson; [2019]
  Nyckelord :bereaved; experience; grief; relatives; suicide;

  Sammanfattning : Background: Suicide is a common cause of death and mental illness is the main reason why someone decides to end their life. Many family members are left in sorrow after these dramatic changes. Research shows that people who have lost a relative in suicide are more likely to become depressed. LÄS MER

 2. 2. Lidande hos kvinnor med bröstcancer : En kvalitativ litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Irina Danciu; Olga Ivansson; [2019]
  Nyckelord :Bröstcancer; lidande; upplevelse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund:  Bröstcancer är en benämning på en elakartad tumör i bröstkörteln. Den främsta behandlingsmetoden är mastektomi som innebär att den angripna delen av bröstet eller hela bröstet opereras bort. LÄS MER

 3. 3. Things Fall Apart & Heart of Darkness : Colonialism: Presenting the same universal ethic in two diametrically opposite ways

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sehten Porshe Hills; [2019]
  Nyckelord :colonialism; colonial; postcolonialism; postcolonial;

  Sammanfattning : This research paper will examine the representation of colonialism in the narratives Things Fall Apart by Chinua Achebe and Heart of Darkness by Joseph Conrad. The aim of this Analysis is to demonstrate that both Achebe and Conrad expressed the same universal ethic in two diametrically opposite ways. LÄS MER

 4. 4. Polyvinylalcohol-carbazate (PVAC) inhibits bacteria growth

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Jakob Syk; [2019]
  Nyckelord :Turbidity; spectrophotometric assay; FITC; antibodies; qPCR;

  Sammanfattning : Abstract Introduction This study evaluated the effect of the polymer polyvinylalcohol-carbazate (PVAC) on the bacteria Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis and Pseudomonas aeruginosa. PVAC is a polymer with a carbazate moiety that neutralizes free aldehydes and has shown great promise in stabilizing erythrocytes during long term storage. LÄS MER

 5. 5. Patienter som utsatts för trauma och deras närståendes upplevelser av sjuksköterskans bemötande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Charlotte Almgärd; Isa Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Trauma; Nurse; Treatment; Family and Patient.; Trauma; Sjuksköterska; Bemötande; Närstående familj och Patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som utsatts för trauma och ankommer till en akutmottagning/intensivvårdsavdelning behöver ett professionellt bemötande och omfattande omhändertagande av sjuksköterskan. Syfte: Syftet med studien är att undersöka patienter som utsatts för trauma och deras närståendes upplevelser av sjuksköterskans bemötande på akutmottagning och/eller intensivvårdsavdelning. LÄS MER