Sökning: "traumabehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet traumabehandling.

 1. 1. “This is a wound of the soul” – examining experiences of lay therapy as trauma treatment in northern Uganda

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mattias Norlinder; Jenny Pein; [2019]
  Nyckelord :Lay therapy; Lay counselling; PTSD; Task sharing; Treatment gap; Trauma; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna studie utforskar klienter, terapeuter och handledares erfarenheter av lekmannaterapi som traumabehandling i norra Uganda. Deltagarnas erfarenheter av vad som anses vara viktigt gällande implementering, planering och kontext utforskas tillsammans med vilka möjligheter och begränsningar deltagarna ser gällande detta behandlingsupplägg. LÄS MER

 2. 2. Legitimerade psykoterapeuters upplevelser och hantering av behandlingen av krigs- och tortyrskadade flyktingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Staffan Juteräng; [2017]
  Nyckelord :Countertransference; Projective identification; Vicarious traumatization; Secondary traumatic stress; Trauma; Psychotherapist; Therapist; Refugee; Torture; Posttraumatic growth; Motöverföring; Projektiv identifikation; Vikarierande traumatisering; Sekundär traumatisk stress; Trauma; Psykoterapeut; Terapeut; Flykting; Tortyr; Posttraumatic growth;

  Sammanfattning : Inledning: Behovet av traumabehandling till flyktingar har ökat. Psykoterapeuten blir vittne till berättelser som handlar om lidande, rädsla och smärta. Syftet med denna studie är att undersöka hur psykoterapeuter upplever sitt arbete med behandling av krigs- och tortyrskadade flyktingar. Frågeställningar: 1. LÄS MER

 3. 3. Vad hjälper hjälparen? : Vad upplever erfarna EMDR-terapeuter som riskfaktorer respektive skyddande faktorer vid traumabehandling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Anna Sundberg; [2015]
  Nyckelord :EMDR; PTSD; Protective factors; Risk faktors; Trauma; EMDR-therapist; EMDR; PTSD; Skyddande faktorer; Riskfaktorer; Trauma; EMDR-terapeut;

  Sammanfattning : Eye Movement, Desensitization and Reprocessing (EMDR) är en evidensbaserad behandling som framförallt erbjuds patienter med Post Traumatiskt Stressyndrom (PTSD) i Sverige. Psykoterapeuter som arbetar med dessa svårt traumatiserade patienter kan vara utsatta för allvarliga hälsorisker. LÄS MER

 4. 4. Och våldet då?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Nyström; Björn Jönsson; [2015]
  Nyckelord :Family violence; Social Service Investigator; Trauma; Child abuse; Domestic violence; Attachment; Trauma treatment; Våld i familjen; Övergrepp mot barn; Socialtjänstens utredare; Familjevåld; Anknytning; Traumabehandling; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många barn upplever våld i sina familjer i vårt land. Upplevelser av våld kan leda till psykisk ohälsa. De anmälningar som görs till socialtjänsten utreds men leder sällan till insatser. Utredarna inom socialtjänsten är nyckelpersoner för att upptäcka dessa barn så att de får stöd, behandling och psykoterapi. LÄS MER

 5. 5. När kroppen får tala - Terapeuters kunskaper i biologisk traumabehandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna-Karin Dybeck; Annaparjata Sandström; [2014]
  Nyckelord :trauma; trauma treatment; Kolb; body therapy; the nervous system; biological trauma treatment; traumabehandling; kroppsterapi; nervsystemet; biologisk traumabehandling; Science General; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the implementation of knowledge acquired by therapists after having taking part in a further education course of biological trauma treatment, which aimed at using the body as a starting point for trauma treatment. Two issues have been studied: 1)What content of knowledge and what forms of knowledge have the therapists reflected about in their practice of biological trauma treatment? 2) In what way will this knowledge be useful in their trauma treatment? The method used is semi-structured deep interviews with four participants who have taken part in this training. LÄS MER