Sökning: "traumapatient"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet traumapatient.

 1. 1. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av det akuta omhändertagandet av traumapatienter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lucas Hallgren; Nicklas Rask; [2019]
  Nyckelord :Traumavård; Akut omhändertagande; Intervju; Intensivvårdssjuksköterska; Upplevelse; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut omhändertagande av traumapatient är en komplex händelse. Enbart lite forskning har gjorts som belyser intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att omhänderta akuta traumapatienter. LÄS MER

 2. 2. Att vårda en kritiskt sjuk patient prehospitalt : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mikael Löfgren; Emma Swahnberg; [2019]
  Nyckelord :ambulanssjukvård; ambulanssjuksköterska; upplevelse; kritiskt sjuk patient; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Att vårda en kritiskt sjuk patient prehospitalt ställer höga krav på ambulanssjuksköterskan. Vården sker ofta i en varierande miljö där det kan vara svårt att skapa ett bra vårdrum och resurserna är begränsade. LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskans erfarenhet av att arbeta i enlighet med PHTLSs rekommendationer vid omhändertagande av en kritiskt traumapatient

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Björn Perman; Glenn Svahn; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Traumapatienters upplevelse av information inför hemgång : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellinor Björk Andersson; Nadine Dranichnikova; [2016]
  Nyckelord :injured patient; information; perception; discharge; traumapatient; information; upplevelse; utskrivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att traumapatienter oftast känner sig oförberedda inför hemgång. Detta beror bland annat på bristande patientinformation vid utskrivningen. Tydlig och saklig information som ges till traumapatienter vid utskrivningen kan bidra till att traumapatienter känner sig trygga och mer förberedda inför hemgång. LÄS MER

 5. 5. Traumateamsövningar - vad kommer patienten till del?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marie Söderberg; [2015]
  Nyckelord :Fenomenografi; teamträning; traumateam; patientsäkerhet; övning;

  Sammanfattning : Background: In today's Swedish health care, it is required that the various professionals must work together in teams to safer care. Several professionals with various skills expected working together in the traumateam at the care of the traumapatient. At the same time, research shows that substandard teamwork leads to avoidable errors in care. LÄS MER