Sökning: "traumatiserade flyktingbarn"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden traumatiserade flyktingbarn.

 1. 1. "Vi var ute och lekte och det slog ner en bomb vid sidan om" : Flyktingbarns trauma i förskolan - förhållningssätt och stödjande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Agne Gintvainyte; Cornelia Schuitema; [2021]
  Nyckelord :Flyktingbarn; Trauma; Förskola; TMO;

  Sammanfattning : Varje år kommer det tusentals asylsökande till Sverige. Bland dem finns det barn som sannolikt upplevt någon typ av trauma. Förskolan är en av de första svenska samhällsinstitutioner som flyktingfamiljer kommer i kontakt med och blir därigenom en del av barnens hjälpsystem i deras återhämtning. LÄS MER

 2. 2. Socialarbetares kompetens i arbetet med ensamkommande flyktingbarn : En kvalitativ studie av socialarbetares uppfattning av sin kompetens i arbetet med ensamkommande barn

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Saleh; [2016]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; socialarbetare; kompetens;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka ett antal socialarbetares uppfattning av sin kompetens i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. I denna kvalitativa studie har tre intervjuer genomförts med två socialsekreterare och med en boendepersonal från ett HVB-hem. LÄS MER

 3. 3. Framgångsrika samarbetsprojekt för traumatiserade flyktingbarn : En E-forskningsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Kristin Nilsson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans möte med det traumatiserade flyktingbarnet : Riskfaktorer för PTSD

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Malin Eliason; Camilla Hellström; [2009-05-27]
  Nyckelord :PTSD; Flyktingbarn; riskfaktorer; traumatiska händelser; känslighet;

  Sammanfattning : Sverige är ett land som tar emot en stor andel flyktingar varje år, många av dessa är barn.Dessa flyktingar kommer ofta från krigsdrabbade områden, eller är politiska flyktingaroch har många gånger upplevt traumatiska händelser. LÄS MER