Sökning: "traumatisering"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet traumatisering.

 1. 1. I skuggan av den våldsutsatta : Om anhörigas erfarenheter av att vara stöd åt en kvinna som blir utsatt för partnervåld

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Julieta Cederlöf; [2024]
  Nyckelord :Next of kin; Next of kin support; Partner violence; Anhöriga till våldsutsatta; Anhörigstöd; Partnervåld;

  Sammanfattning : In an era where mens violence against women is increasingly recognized as a growing societal issue, this study focuses on the role of next of kins. These next of kins, often overshadowed by the victims of violence, face daily challenges arising from the violence. LÄS MER

 2. 2. Traumamedvetenhet – ett skyddsnät : en litteraturöversikt om hur organisationer kan förebygga traumarelaterade symtom inom social barnavård.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Bjurbäck; Linn Söderman; [2024]
  Nyckelord :Traumarelaterade symtom; traumamedvetenhet; social barnavård; organisation;

  Sammanfattning : I den här litteraturöversikten är syftet att undersöka hur organisationer inom sociala barnavård arbetar för att identifiera, hantera och förebygga sekundär traumatisk stress bland sina medarbetare. Sekundär traumatisk stress är ett begrepp som i denna studie ingår i begreppet traumarelaterade symtom, och som kan användas när personer i sin yrkesroll utsätts för upprepande exponering för sina klienters trauman. LÄS MER

 3. 3. SEKUNDÄR TRAUMATISERING HOS NYEXAMINERADE SOCIONOMER : EN UNDERSÖKNING OM UPPLEVELSER, STRATEGIER OCH RISKER

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Lovisa Hellström; Robin Karlsson Limani; [2024]
  Nyckelord :experiences; newly graduated sociologists; prevention and countermeasure strategies; risks; secondary traumatization; social work; förebyggande och motverkande strategier; nyexaminerade socionomer; sekundär traumatisering; socialt arbete; upplevelser;

  Sammanfattning : Att jobba med socialt arbete idag innebär att man i sitt dagliga arbete möter personer på individ-, grupp- och samhällsnivå som befinner sig i någon form av kris. Något som beroende på situationen kan leda till uppkomsten av negativa effekter, exempelvis sekundär traumatisering. LÄS MER

 4. 4. Mind-mindedness hos mammor som har upplevt våld i en parrelation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petra Lennéer; [2023-11-28]
  Nyckelord :Mind-mindedness; mentalisering; psykisk hälsa- och ohälsa; traumatisering; omvårdnadspersoner; våldsutsatt; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka våldsutsatta mammor som deltog i en intervention på Utväg Skaraborg, om det skedde någon förändring över tid i deras psykiska hälsa- och ohälsa samt traumatisk påverkan. Syftet var också att undersöka om det skedde någon förändring med utgångspunkt från mentalisering samt att undersöka sambandet mellan traumatisk påverkan och mentalisering. LÄS MER

 5. 5. Barns trauma är allt annat än enkelt : sekundär traumatisering hos socialarbetare

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Stacey Carlsten; [2023]
  Nyckelord :Secondary trauma; social workers; abused children; work environment; Sekundär traumatisering; socialarbetare; våldsutsatta barn; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Barns trauma är allt annat än enkelt- sekundär traumatisering hos socialarbetare Child trauma is anything but simple- social workers affected by secondary traumatization The purpose of this study is to examine how social workers who work with abused children are affected by secondary trauma, what consequences can be caused bysecondary trauma, and how to prevent social workers from developing secondary trauma. The theoretical framework includes Lazarus & Folkman's (1984) coping theory and the Demand-control-support theory (Karasek & Theorell, 1990). LÄS MER