Sökning: "traumatiska skallskador"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden traumatiska skallskador.

 1. 1. "Är huvudet ont kan kroppen lida" : Nutrition till patienter med traumatisk skallskada- en journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Marklund; Jimmy Holm; [2016]
  Nyckelord :Traumatisk skallskada; intensivvård; omvårdnad; sjuksköterska; nutrition; kön; vikt; ålder;

  Sammanfattning : Bakgrund. Inom svensk intensivvård vårdas 10615/1 000 000 invånare årligen till följd av traumatiska skallskador. Inom patientgruppen ses risk för infektioner, funktionsnedsättning och mortalitet. Ytterligare ses risk för malnutrition, vilket föranleder risk för infektioner, förlängd vårdtid och respiratorinducerade komplikationer. LÄS MER

 2. 2. Skalltrauma hos hund och katt – övervakning och vård av den inneliggande patienten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Alexandra Petrik; [2015]
  Nyckelord :skalltrauma; skallskada; traumatisk; hund; katt; övervakning; vård; djursjukskötare;

  Sammanfattning : Traumatiska skallskador är förhållandevis vanligt förekommande hos hund och katt. Traumat för med sig både fysisk och psykisk ohälsa i form av bland annat stress, ångest, smärta och sekundära skador såsom neurologiska förändringar. LÄS MER

 3. 3. Den alkoholpåverkade patienten : Ett prehospitalt dilemma

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Sahlin; [2015]
  Nyckelord :skalltrauma; behandlingsriktlinjer; vitala parametrar; alkohol; journalgranskning;

  Sammanfattning : Traumatiska skallskador som kräver akut behandling förekommer ofta i samband med alkoholpåverkan. Det är mycket svårt, näst intill omöjligt, att genom enbart en klinisk bedömning diagnostisera en skallskada dåalkoholär inblandad. LÄS MER

 4. 4. "Lasta och åk" : Akutbilens anestesisjuksköterskors uppfattningar om intubation vid traumatiska skallskador

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Göran Gabrielsson; [2009]
  Nyckelord :intubation; TBI; load and go; prehospital anesthesia nurse; Intubation; traumatiska skallskador; ”lasta och åk”; prehospital anestesisjuksköterska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER