Sökning: "travare"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet travare.

 1. 1. Kan frekvensen av återkommande korsförlamningsfall hos häst minskas med en anpassad foderstat?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Timjan Åkerholm; [2018]
  Nyckelord :korsförlamning; ; häst; foder; glykogen; ;

  Sammanfattning : Korsförlamning är en muskelsjukdom som kan drabba alla olika typer av hästar men är vanligast hos tävlingshästar och arbetshästar. De kliniska symptomen för korsförlamning är smärta, kramper och stelhet i musklerna som i värsta fall leder till en tillfällig förlamning främst lokaliserad i rygg och bakben. LÄS MER

 2. 2. Plasmakoncentration-tidsprofilen av bensylpenicillin efter intramuskulär administration av bensylpenicillinprokain till häst

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Amelie Lind; [2016]
  Nyckelord :bensylpenicillinprokain; prokain; bensylpenicillin; Penovet; häst; plasmakoncentration; farmakokinetik; dos; penicillinchock; prokaintoxicitet; procaine penicillin G; procaine; benzylpenicillin; plasma concentration-time profile; horse; plasma concentration; pharmacokinetics; dose; penicillin; shock; procaine toxicity;

  Sammanfattning : Bensylpenicillin är den mest använda antibiotikan inom svensk veterinärmedicin. Aktiviteten är god mot många vanliga grampositiva bakterier och ringa mot de flesta gramnegativa bakterier. LÄS MER

 3. 3. Ekvin osteochondros : riskfaktorer och deras interaktioner

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Alina Silventoinen; [2016]
  Nyckelord :häst; osteochondros; etiologi; riskfaktorer; equine; osteochondrosis; aetiology; risk factors;

  Sammanfattning : Osteochondros (OC) är en sjukdom som orsakas av en fokal störning i den endokondrala benbildningen då brosk fungerar som mall till långa rörben. Sjukdomen förekommer hos unga, snabbt växande individer och har påvisats bl.a. hos häst, nöt, svin, hund, katt, råtta och människa. LÄS MER

 4. 4. Physiological (heart rate and cortisol concentration in saliva) and behavioural responses in horses to four reactivity tests compared to the trainer's opinion about the horses’ temperament

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Hanna Selinus; [2015]
  Nyckelord :behaviour; reactivity; cortisol; heart rate; temperament; beteende; reaktivitet; kortisol; hjärtfrekvens;

  Sammanfattning : When performing studies that test the reactions of horses in different situations, important information may be available about the horse’s reactivity level. With information from these tests, accidents and dangerous situations may be prevented. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av oralt glukostoleranstest för diagnosticering av insulinresistens hos häst

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Moa Berggren; [2014]
  Nyckelord :insulinresistens; oralt glukostoleranstest; ekvint metabolt syndrom; fång; insulin resistance; oral glucose tolerance test; equine metabolic syndrome; laminitis;

  Sammanfattning : Fång är ett ökande problem i hästpopulationen och ett samband mellan fetma, insulinresistens och en förhöjd risk för fång har setts i ett flertal studier. Fältdiagnostiken för påvisande av insulinresistens är idag mycket begränsad och de metoder som framför allt används, mätning av fasteinsulin- och fasteglukoskoncentrationer via blodprov, har visat sig ha låg tillförlitlighet och reproducerbarhet. LÄS MER