Sökning: "travel free"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden travel free.

 1. 1. War on 'the poor' : The Construction of Begging as a Social Problem within Swedish Policy

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Joakim Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :Begging; human rights; social rights; governmentality; securitization; policy; poverty; vulnerable EU-citizens; WPR;

  Sammanfattning : In recent years EU-citizens living in poverty exercising their right to free movement within EU have gained increased political interest. Some vulnerable EU citizens travel to Sweden in order seek livelihood, some of them engage in begging. LÄS MER

 2. 2. "The owl hugs me in the forest" : Children's Experiences and Educators' Perceptions of Learning in a Swedish Mini-Forest Garden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Julia Meyer; [2019]
  Nyckelord :Forest Gardening; Outdoor Education; Environmental Education; Outdoor Space; Learning; Three Dimensions; Nature Connection; Semi-Structured Interviews; Early Years; Play; Children’s Experiences; Teachers’ Perceptions;

  Sammanfattning : In recent years, there has been converging evidence on the relation between nature experiences and learning. Although outdoor experiences are not just seen as leisurely activities anymore, barriers, such as lack of resources or travel time can hinder the propagation of more outdoor educational programs. LÄS MER

 3. 3. Design and Commissioning of an Ionization Intensity Monitor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Hanna Berg; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The dynamics of molecules and electrons takes place on timescales of femtoseconds and attoseconds, respectively. This requires ultrashort and intense extreme ultraviolet (XUV) pulses to be able to study them. LÄS MER

 4. 4. Resecentrum i perifera lägen : Ett konceptförslag för resecentrum i Piteå kopplat till Norrbotniabanan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Matilda Standar; [2019]
  Nyckelord :Peripheral; travel center; railway station; accessibility; personal security; Perifer; resecentrum; järnvägsstation; tillgänglighet; trygghet;

  Sammanfattning : At present, a large part of the products from the north is transported on the main line through upper Norrland, which handles all railway transports through Norrland. The track does not meet today´s requirements for freight transport because of its curvy and hilly traction, its only track and the fact that it is located far from the coast where most industries are situated. LÄS MER

 5. 5. Online-resebyråers användning av prisparitetsklausuler - konkurrensbegränsning eller undantag för genuin agent?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Beatrice Suomela; [2018]
  Nyckelord :konkurrensrätt; EU-rätt; prisparitetsklausuler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tack vare internet är det idag möjligt för en slutkund att jämföra priser och produkter online på olika hemsidor, innan slutkunden väljer att genomföra köpet. Det stora utbudet av varor och tjänster på internet har ökat konkurrensen på marknaden. LÄS MER