Sökning: "travel free"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden travel free.

 1. 1. ANALYSIS OF INTER-ORGANIZATIONAL DYNAMICS IN MOBILITY AS A SERVICE NETWORKS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Enrico Giuseppe Bonito; [2020-07-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In transport and mobility industries, in recent years, there have been numerous innovations that have certainly had a major impact on the lives of citizens and their habits. The advent of new technologies and the importance of staying connected especially when travelling have opened the door to numerous innovations that are changing the concept of mobility inside and outside urban centers. LÄS MER

 2. 2. Loss of Innocence - The interdiction of the Grace 1 and the use of economic sanctions to limit innocent passage

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Mörkås; [2020-05-17]
  Nyckelord :Economic sanctions; Grace 1; Innocent passage; Interdiction; Maritime law; Shipping;

  Sammanfattning : The right of innocent passage has been a staple in maritime law since the 17th century and is an important part of the freedom of the seas, granting free passage to ships that wants to travel a state’s sea territory. With the growing complexity of the world however, the freedom of the seas is slowly being pushed away by coastal states increasing need to regulate and protect their own shores and waters. LÄS MER

 3. 3. Externa och halvexterna handelsetableringar : En kvalitativ analys av attityder och drivkrafter för planering och utveckling av externhandel i Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Lisa Blom; Johanna Fridh; [2020]
  Nyckelord :External trade establishments; sustainable development; sustainable urban development; business development; transport efficiency; passenger car; Externa handelsetableringar; hållbar utveckling; hållbar stadsutveckling; näringslivsutveckling; transporteffektivitet; personbil;

  Sammanfattning : Det svenska transportsystemet är i dagsläget till stor del fossilberoende och efterfrågan på transporter förväntas öka det närmaste decennierna. En ökad efterfrågan på transporter genererar i sin tur ökade utsläpp, vilket medför negativa effekter på människors hälsa men även på miljön. LÄS MER

 4. 4. Voices of the flight-free visionary : an overview of the ‘staying on the ground’ narratives and their position in relation to (neoliberal) mobility hegemony

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Sebastian Arrosamena Mellgren; [2020]
  Nyckelord :Sustainability Science; Climate change; Sweden; Transformation; Aviation; Frames; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Intergovernmental Panel on Climate Change is encouraging profound and rapid transformation in every economic sector to mitigate escalating climate change. In this context, a public and political debate about aviation as a high-carbon source has emerged in Sweden with growing numbers of people declaring that they are “staying on the ground”. LÄS MER

 5. 5. Drömmen om den turistfria stranden : En kvalitativ studie om marknadsföringsetiska ställningstaganden hos svenska resebolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Kinga Bajko; Jenny Månsson; Karen Rojas; [2020]
  Nyckelord :Marketing; CSR; Travel agencies; Sustainable tourism; ethical dilemmas; Marknadsföring; CSR; Resebolag; Hållbar turism; Etiska dilemman;

  Sammanfattning : Abstrakt Studiens syfte Syftet med denna studie är att jämföra hur marknadsföringen från olika typer av resebolag speglar deras inställning och förhållningssätt till etiska dilemman samt att jämföra om eller hur de skiljer sig i frågan. Teoretiska referensramar Studiens slutsatser dras med stöd i Corporate social responsibility, hållbart agerande samt turismens etiska dilemman med code of conduct som främsta referens. LÄS MER