Sökning: "travel plan"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden travel plan.

 1. 1. Parkering på väg mot det hållbara samhället

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Matilda Karlberg; [2021]
  Nyckelord :hållbarhet; markanvändning; parkering;

  Sammanfattning : Dagens stadskärnor är formade efter bilen som tar i anspråk betydande arealer tätortsmark, där parkering är vad som undersöks i denna studie. En genomsnittsbil står parkerad 97 % av sin tid, och då på olika parkeringsplatser. Detta leder till att vi idag har mer parkeringsyta än vad vi har bostadsyta i Sverige. LÄS MER

 2. 2. “They only talk about the trees” - An analysis of relations of power and justice in the (de)construction of Nepal’s Second International Airport

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Hanna Geschewski; [2021]
  Nyckelord :Land rights; Political Ecology; Justice; Nepal; Sustainability Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : While calls to reduce air travel have emerged in many high-income countries, Nepal, with only one international airport, is still striving to improve its air connectivity. In 2015, the government resumed its 1995 plan to build a second international airport near Nijgadh, a town in the southern plains. LÄS MER

 3. 3. Structural Analysis of Underwater Detonations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Edvin Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :UNDEX; LS-Dyna; MMALE;

  Sammanfattning : The knowledge how an object withstand an underwater detonation is critical within the defense industry. This is mostly done today with physicals test which are both time consuming and connected with high costs. LÄS MER

 4. 4. HÄLJARPS LYCKOR : ett stationsnära boende

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anette Andersson; [2021]
  Nyckelord :järnvägsstation; stationsnära planering; hållbar bebyggelse; utvecklingsområde; Häljarp; stationsort;

  Sammanfattning : Idag reser vi allt mer och allt längre både privat och till vardags. Vårt utökade geografiska rörelsemönster har minskat antalet lokala arbetsmarknader. En allt mer sammankopplad region ger möjlighet för människor att bo i den mindre orten men ändå ha tillgång till flera arbetsmarknader i olika kommuner. LÄS MER

 5. 5. Flemingsberg Kulturhusen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Uros Aleksic; [2021]
  Nyckelord :Flemingsberg; kulturhus; cultural center;

  Sammanfattning : My thesis project is about designing a building that culturally actives Flemingsberg, a suburb in the south of Stockholm, and makes a meeting place for all its people. Flemingsberg has a specific structure that assembles and at the same time divides it socially and geographically. People work, study, travel, and live here. LÄS MER