Sökning: "travelbee"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet travelbee.

 1. 1. Patienters upplevelser i samband med en amputation av nedre extremitet : - en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Alice Malmqvist; [2019]
  Nyckelord :Amputation; Nedre extremitet; Upplevelser; Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amputation innebär att en kroppsdel kirurgisk opereras bort. En amputation kan medföra fysiska och psykiska förändringar i en patients liv, och omvårdnaden av dessa patienter kan vara komplex. Travelbee’s teori beskriver omvårdnadens mellanmänskliga aspekter och människors lidande. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans erfarenheter av att möta suicidnära patienter inom somatiskt sjukvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Langberger Fröström; Alexandra Settervik; [2019]
  Nyckelord :Nurse; Experiences; Encounter; Suicidal patient; Somatic Care; Non-psychiatric care; Sjuksköterska; Erfarenhet; Upplevelse; Möte; Suicidnära patient; Somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Suicid är idag den vanligaste yttre dödsorsaken i Sverige. Den enskilt största risken att avlida i suicid är tidigare suicidförsök. Det är en frekvent förekommande anledning till akut vård, vilket innebär att sjuksköterskor utanför den psykiatriska vården möter dessa patienter. LÄS MER

 3. 3. Om jag inte skrattar, gråter jag! : En litteraturstudie om upplevelsen av humor i omvårdnaden ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Albert Brunström; Viktor Mathiasson; [2019]
  Nyckelord :humor; kommunikation; kvalitativ; omvårdnad; patient; personcentrerad vård; travelbee; vårdrelationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humor är ett mångfacetterat begrepp som har en god psykologisk och fysiologisk påverkan på patienterna. Trots sina positiva effekter har humor länge varit ett svårt ämne inom hälso- och sjukvård. Humor i vården handlar bland annat om att lätta upp den allt som oftast allvarliga stämning som kan finnas. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskan i mötet med våldsutsatta kvinnor- Mäns våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Rashida Hassan; Emma Hedblom Lindborg; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; Joyce Travelbee; Sjuksköterskan; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Endometrios : Den dolda folksjukdomen?

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Jessica Andersson; Natalie Zammal; [2019]
  Nyckelord :bemötande; blogg; endometrios; hälso- och sjukvårdspersonal; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk autoimmun sjukdom som innebär att livmoderslemhinnan växer i och utanför livmoder. Endometrios påträffas vanligtvis på bukhinnan, livmodermuskulaturen, äggstockarna, urinblåsan eller ändtarmen, men kan även finnas i andra organ i kroppen. LÄS MER