Sökning: "tre aspekter på åldrandet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tre aspekter på åldrandet.

  1. 1. Äldres tankar kring pensionering, åldrande och förluster

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

    Författare :Ing-Marie Andersson; [2012]
    Nyckelord :nyblivna pensionärer; psykodynamisk psykoterapi; psykoterapi med äldre;

    Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka äldres tankar kring förluster och upplevelser av pensionering och åldrande. Metoden är kvalitativ. Intervjuerna har gjorts med sex kvinnor som har gått i psykodynamisk psykoterapi mellan ett och tre år i samband med sin pensionering. Kvinnorna var mellan 66 och 77 år gamla när intervjuerna genomfördes. LÄS MER