Sökning: "treatment outcome"

Visar resultat 1 - 5 av 473 uppsatser innehållade orden treatment outcome.

 1. 1. Patienters läkemedelsanvändning vid inskrivning inför elektiv urologisk kirurgi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Jonas Nygren; [2020]
  Nyckelord :Läkemedel Urologi Inskrivning Elektiv kirurgi Hälsobeskrivning Apotekare;

  Sammanfattning : Abstract Elective urological patients’ medication usage at the time of admission Author: Nygren. J. Supervisor: Gillespie. U. LÄS MER

 2. 2. Differences in tumor volume for treated glioblastoma patients examined with 18F-fluorothymidine PET and contrast-enhanced MRI

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Karolina Hedman; [2020]
  Nyckelord :PET MRI; positron emission tomography; magnetic resonance imaging; brain tumor; glioblastoma; image segmentation; adaptive thresholding; feature extraction; radiotracer; gadolinium; image processing; image analysis;

  Sammanfattning : Background: Glioblastoma (GBM) is the most common and malignant primary brain tumor. It is a rapidly progressing tumor that infiltrates the adjacent healthy brain tissue and is difficult to treat. Despite modern treatment including surgical resection followed by radiochemotherapy and adjuvant chemotherapy, the outcome remains poor. LÄS MER

 3. 3. Flickor med långvarig smärtas upplevelser och erfarenheter av fysioterapeutisk behandling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Ida Björkbom; Sofia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Adolescents; Girls; Chronic pain; Physiotherapy; Limitations; Physiotherapist;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund  Långvarig smärta hos barn och ungdomar är vanligt förekommande och flickor är mer drabbade än pojkar. Smärtan påverkar den drabbade i stor utsträckning vilket ofta visar sig i det sociala livet, vid dagliga aktiviteter och under skolgången. LÄS MER

 4. 4. Predicting Multimodal Rehabilitation Outcomes using Machine Learning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Alexandru Cheltuitor; Niklas Jones-Quartey; [2020]
  Nyckelord :Machine learning; XGBoost; regression; Multimodal Rehabilitation; SQRP; chronic pain; treatment outcome; prediction;

  Sammanfattning : Chronic pain is a complex health issue and a major cause of disability worldwide. Although multimodal rehabilitation (MMR) has been recognized as an effective form of treatment for chronic pain, some patients do not benefit from it. LÄS MER

 5. 5. Kampen mot klockan! Hur väntetiderna påverkar barn och unga inom psykiatrin: en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Isabelle Andersson; Malin Damberg Larsson; [2020]
  Nyckelord :Child and Adolescent Mental Health Services; Early Intervention; Literature Review; Long Wait Times.; Barn och ungdomspsykiatrin; Litteraturöversikt; Lång väntelista; Tidig intervention.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga, medan väntetiderna på många enheter blir längre och längre. Psykisk ohälsa kan påverka barn och ungas välbefinnande samt hela barnets familj. Grundläggande omvårdnadsbehov kan bli lidande. Det satsas stora pengar inom området, men förändringarna har hittills uteblivit. LÄS MER