Sökning: "treatment planning"

Visar resultat 1 - 5 av 298 uppsatser innehållade orden treatment planning.

 1. 1. Riskfaktorer och strategier för ökad patientsäkerhet i samband med extubering av personer med obesitas efter generell anestesi– En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Dorin Ibraheim; Katja Von Kesselbauer; [2019-06-20]
  Nyckelord :Obesitas; endotracheal extubation; generell anestesi;

  Sammanfattning : Background: The number of people with obesity is increasing in society and thus also the requirements for the anaesthetist nurse to be able to give this group good and safe anaesthetic care since obesity is linked with increased ventilation-associated risks with general anaesthesia. Extubation can be a risky moment and the anaesthetist nurse can perform it independently or along with the anaesthesiologist at the end of the anesthesia. LÄS MER

 2. 2. Att avsluta ventilatorsbehandling för personer med amyotrofisk lateralskleros : en kvalitativ intervjustudie som beskriver sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Katarina Fridh; Sofia Persson; [2019]
  Nyckelord :Amyotrophic lateral sclerosis; Ventilator treatment; Life support treatment; Nurse; Experience; Amyotrofisk lateralskleros; Ventilatorbehandling; Livsuppehållande behandling; Sjuksköterska; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Palliativ vård innebär att förbättra livskvalitet för personer med livshotande kronisk sjukdom och dess närstående. De fyra hörnstenar som den palliativa vården vilar på är symtomkontroll, kommunikation, teamarbete och närståendestöd. LÄS MER

 3. 3. Gamma Knife treatment planning with new degrees of freedom

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Emil Norell; [2019]
  Nyckelord :Stereotactic radiosurgery; Leksell Gamma Knife®; inverse planning; clustering; optimization; column generation; Stereotaktisk radiokirurgi; strålkniven; inversplanering; klustring; optimering; kolumn-generering;

  Sammanfattning : The Leksell Gamma Knife® is an instrument designed for high precision treatment of tumours and lesions located in the brain and upper spine. Today, the radioactive cobalt-60 sources can only move linearly along the radiation unit, but the machine could be modified to include rotational motion as well. LÄS MER

 4. 4. Diagnostic Accuracy of Radiological Methods Regarding Root Resorption of Teeth Neighbouring Impacted Maxillary Canines - A systematic review

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Lisa Granberg; Julia Stevens; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att systematiskt granska den vetenskapliga litteraturen gällande diagnostisk tillförlitlighet för röntgenmetoder avseende rotresorption på granntänder till överkäkshörntanden. Material och metod: För att uppnå en systematisk och ett transparant tillvägagångssätt användes PRISMA och CRDs handbok. LÄS MER

 5. 5. Learning Phantom Dose Distribution using Regression Artificial Neural Networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för beräkningsvetenskap

  Författare :Mattias Åkesson; [2019]
  Nyckelord :machine learning; artificial neural network; convolutional neural network; quality assurance; radiation therapy;

  Sammanfattning : Before a radiation treatment on a cancer patient can get accomplished the treatment planning system (TPS) needs to undergo a quality assurance (QA). The QA consists of a pre-treatment (PT-QA) on a synthetic phantom body. LÄS MER