Sökning: "treatment staff"

Visar resultat 1 - 5 av 1121 uppsatser innehållade orden treatment staff.

 1. 1. Patienters upplevelser av egenvård vid diabetes typ 2 - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sara Zakrisson; Nebiat Ghebreab; [2024]
  Nyckelord :Nursing; Patient s experience; Self-care; Type 2 diabetes; Diabetes typ 2; Egenvård; Omvårdnad; Patienters erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som ökar globalt och som är den främsta orsaken till global dödlighet. Sjukdomen uppstår när kroppen blir resistent mot insulin och inte producerar tillräckligt med insulin. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens hälsofrämjande arbete inom rättspsykiatrisk vård : En kvalitativ fokusgruppstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Markus Söderberg; Pär Johansson; [2024]
  Nyckelord :Health promotion; health; forensic psychiatry; physical activity; nursing staff; patient; Hälsofrämjande arbete; hälsa; rättspsykiatri; fysisk aktivitet; vårdpersonal; patient.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige vårdas patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård och den begränsade vårdmiljön inom rättspsykiatrin kan ha en negativ effekt på patienternas hälsa. Patienterna har förutom psykiatrisk problematik även ökad dödlighet, risk för somatisk sjukdom och fetma jämfört med övriga befolkningen. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av vården hos personer med substansbrukssyndrom : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ebba Bergqvist; Ella Jyrell; [2024]
  Nyckelord :Experience; Stigma; Substance related disorder; Stigma; Substansbrukssyndrom; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Substansbrukssyndrom är ett globalt hälsorelaterat problem. Det är en neuropsykiatrisk sjukdom som medför ett kraftigt behov av intag av droger trots skadliga konsekvenser. Behovet drivs av de belönade effekterna som drogerna har på hjärnan. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av vårdpersonalens bemötande på akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Martin Löthberg; [2024]
  Nyckelord :Patient experience; emergency department; treatment; emergency care; nursing; caring sciences; Patientupplevelser; akutmottagning; bemötande; akutsjukvård; omvårdnad; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige besöker cirka 1,6 miljoner personer 19 år eller äldre årligen akutmottagningar. En stor andel av klagomålen inom hälso-och sjukvård baseras på bemötandet där dåligt bemötande är förenligt med sämre patientsäkerhet, mer resurskrävande vård och sjukare patienter. LÄS MER

 5. 5. Increasing Proactive Healthcare: An Automated Approach Within Screening Process For Breast Cancer

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Theresia Lundkvist; [2024]
  Nyckelord :Healthcare Processes; Automation; Design Thinking;

  Sammanfattning : Breast cancer is the most common cancer and 8 700 individuals in Sweden were diagnosed with breast cancer in 2021. Thanks to improved diagnostic methods and more effective treatment, nine out of ten women who develop breast cancer survive. LÄS MER