Sökning: "tredimensionella modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden tredimensionella modellen.

 1. 1. PORTRÄTTERING AV AUTONOMA FORDON I NYHETSMEDIA En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Amra Zimic; [2019-08-07]
  Nyckelord :Autonoma fordon; nyhetsmedia; socialkonstruktivismen; kritisk diskursanalys; tredimensionella modellen; acceptans;

  Sammanfattning : Autonomous vehicles are mentioned a lot in the news. What can be mentioned iscar incidents, discussions about ethics and morals and important safety aspectswhich can make the Swedish population to change their view of autonomous vehicles.Peoples approach is generally based on medias point of view. LÄS MER

 2. 2. Matematikläxors vara eller icke vara : Diskursanalys av debattartiklar om matematikläxor

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Khalil El-Machharawi; [2019]
  Nyckelord :matematikläxor; prestation; elever; diskurs; diskursanalys; matematik;

  Sammanfattning : Läxor har alltid varit en del av skolans kultur och kommer sannolikt att fortsätta vara det. Debatten om läxor har blivit alltmer uppmärksammad av politiker, lärare, föräldrar och inte minst av elever. Syftet med studien var att undersöka diskurser om matematikläxor genom att analysera olika svenska debattartiklar. LÄS MER

 3. 3. Towards unification of organ labeling in radiation therapy using a machine learning approach based on 3D geometries

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Giorgio Ruffa; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In radiation therapy, it is important to control the radiation dose absorbed by Organs at Risk (OARs). The OARs are represented as 3D volumes delineated by medical experts, typically using computed tomography images of the patient. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering som ”frälsare”? : En kritisk textanalys av två publikationer som berör digitalisering i skola och fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Jasmine Pettersson; Fredrik Olsson; [2018]
  Nyckelord :Textanalys; digitalisering; skola; fritidshem;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna uppsats är att kritiskt granska och analysera två texter från två styrande maktinstanser, rörande digitalisering inom skola och fritidshem. Metod Studien är en kritisk textanalys med en diskursanalytisk ansats med socialkonstruktivism som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Structure from Motion, a Cheaper Alternative for Three-Dimensional Modeling in Earth Science

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Viktor Fagerström; [2018]
  Nyckelord :Structure from Motion; photogrammetry; WebODM; “terrestrial laser scanning”; “open software”; Structure-from-Motion; Fotogrammetri; WebODM; LiDAR; markbunden laser-scanning; öppen källkod;

  Sammanfattning : In this report, two methods for three-dimensional modeling are evaluated against each other. The first method is terrestrial laser scanning (LiDAR) that uses a laser beam to record the surrounding environment, and the second one is called Structure from Motion (SfM). LÄS MER