Sökning: "tredimensionella modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden tredimensionella modellen.

 1. 1. Thermomechanical stress analysis of the main insulation system of traction electrical machines

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Dahman Ismail; Alexis Andrei; [2020]
  Nyckelord :finite element analysis; thermo-mechanical stress; heavy-duty vehicle; electrical machine; insulation system; coupled-temperature displacement analysis; finita element analys; termomekaniska spänningar; lastbilar; elektriska motorer; isolering; termisk kopplingsförbindelse;

  Sammanfattning : More efficiency heavy-duty vehicles are developed with higher range, updated electronic and mechanical parts. The fuel efficiency and pollution of carbon dioxide need to be lower to achieve new EU regulations. The global population increases with an increased number of heavy-duty vehicles. This, in turn, increases the emission. LÄS MER

 2. 2. Digitala Tvillingar : Verklighet eller hype?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marcus Ruderer; Signe Stéen; [2020]
  Nyckelord :igital twin; hype; Industry 4.0; Internet of Things IoT ; Product Lifecycle Management PLM .; digital tvilling; hype; Industri 4.0; produktlivscykelhantering PLM ; Sakernas Internet IoT .;

  Sammanfattning : Digitala tvillingar har på de senaste åren blivit ett väldigt aktuellt och omtalat begrepp. I det här examensarbetet undersöks det om termen enbart är en hype eller om det faktiskt är verktyget för att utveckla olika branscher till något bättre. LÄS MER

 3. 3. Användning av 5D-BIM för planering av både industriellt och traditionellt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Joel Aho; [2020]
  Nyckelord :BIM; 5-D BIM; VDC; Produktionsplanering; Produktionskalkyl;

  Sammanfattning : BIM – Building information modelling används idag av bl.a. arkitekter, konstruktörer,entreprenörer och fastighetsägare. BIM är ett verktyg där en 3D-modell av projektet kan användassom informationskälla. LÄS MER

 4. 4. Behaviour of cross laminated timber elements with openings at out-of-plane loading conditions

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Christopher Hast; Daniel Fatemi; [2020]
  Nyckelord :CLT; Cross laminated timber; Grillage model; Gamma method; Bernoulli-Euler beam theory; Timoshenko beam theory; Finite element method; FEM; Composite; Abaqus; Technology and Engineering; Science General;

  Sammanfattning : The use of cross laminated timber (CLT) is expanding, its use is relatively new and universal design standards are lacking. One situation for which no universal design standard exists is that of a CLT plate element with an opening. A grillage method has been proposed as a convenient method to design such plate elements. LÄS MER

 5. 5. PORTRÄTTERING AV AUTONOMA FORDON I NYHETSMEDIA En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Amra Zimic; [2019-08-07]
  Nyckelord :Autonoma fordon; nyhetsmedia; socialkonstruktivismen; kritisk diskursanalys; tredimensionella modellen; acceptans;

  Sammanfattning : Autonomous vehicles are mentioned a lot in the news. What can be mentioned iscar incidents, discussions about ethics and morals and important safety aspectswhich can make the Swedish population to change their view of autonomous vehicles.Peoples approach is generally based on medias point of view. LÄS MER