Sökning: "tredimensionellt"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet tredimensionellt.

 1. 1. Utveckling av ett pressverktyg

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Delic Nihad; [2020]
  Nyckelord :Pressverktyg; Produktionsteknik;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks det om det går att plastiskt forma en tunn plåt där ett tredimensionellt kärl formas med hjälp av ett pressverktyg, därefter undersöks möjligheten att förenkla tillverkningssättet som ska leda till bättre arbetsförhållande för maskinoperatör. Det nuvarande kärlet tillverkas på ett föråldrat sätt, där deloperationer utförs separat av varandra på flera manuella pressar, vilket orsakar hög arbetsbelastning på pressoperatören. LÄS MER

 2. 2. Location decisions regarding forest plantations in Brazil : Which aspects are important to actors in the Brazilian tree industry?

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Katarina Nilsson Lannerstedt; [2020]
  Nyckelord :Eucalyptus; sustainable development; land use; decision-making; policy; legislation; independent forest certification; economic sustainability; environmental sustainability; social sustainability;

  Sammanfattning : Brazilian productive forest plantations and sustainability is a continuous subject of debate, since such forest plantations constitute an increasing proportion of the Brazilian forest cover, and because of documented instances where some establishments have resulted in negative impacts on local ecosystems and communities. Meanwhile, balancing economic, environmental and social sustainability is becoming an important concern in industrial decision-making given the increasing importance of the global sustainability goals. LÄS MER

 3. 3. Exploring methods for detecting maize plant density using Structure-from-Motion point clouds

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Albin Tveitan Käppi; [2020]
  Nyckelord :Physical Geography and Ecosystem analysis; Maize plant density; Structure from Motion; Unmanned Aerial Vehicles UAV ; Photogrammetry; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Jordens befolkning förväntas öka de kommande årtiondena. Detta kan skapa osäkerhet kring livsmedelsförsörjning och kräver en mer produktiv livsmedelssektor samt metoder för att bedöma tillgång på livsmedel i förhållande till efterfrågan. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av spelmekaniker: Analogt och Digitalt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Albin Wahlström; David Lööf; [2019]
  Nyckelord :Analogt och digitalt; analogt; digitalt; spelmekaniker; pusseldesign;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete har vi undersökt olika sätt hur man kan skapa nya spelmekaniker genom användandet av analoga och digitala tekniker i kombination med varandra. Genom arbetet med dessa tekniker som huvudfokus har vi därmed utvecklat ett fysiskt, tredimensionellt pusselspel som visar kombinationen av tekniker som kan användas för vidareutveckling av nya spelupplevelser. LÄS MER

 5. 5. Direktmediering genom visuell design : Att skapa en tredimensionell miljö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Anna Högberg; Astrid Isaksson; [2019]
  Nyckelord :Immediacy; Visual design; Puzzle games; MDA; Direktmediering; Visuell design; Pusselspel; MDA;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete har vi undersökt hur man på bästa sätt kan främja direktmedieringen med hjälp av den visuella designen. Detta utforskades och visualiserades genom ett tredimensionellt pusselspel med fem olika objekt som innehåller olika pussel, där vi har fokuserat på den visuella designen. LÄS MER