Sökning: "tredimensionellt"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet tredimensionellt.

 1. 1. Utveckling av spelmekaniker: Analogt och Digitalt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Albin Wahlström; David Lööf; [2019]
  Nyckelord :Analogt och digitalt; analogt; digitalt; spelmekaniker; pusseldesign;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete har vi undersökt olika sätt hur man kan skapa nya spelmekaniker genom användandet av analoga och digitala tekniker i kombination med varandra. Genom arbetet med dessa tekniker som huvudfokus har vi därmed utvecklat ett fysiskt, tredimensionellt pusselspel som visar kombinationen av tekniker som kan användas för vidareutveckling av nya spelupplevelser. LÄS MER

 2. 2. Direktmediering genom visuell design : Att skapa en tredimensionell miljö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Anna Högberg; Astrid Isaksson; [2019]
  Nyckelord :Immediacy; Visual design; Puzzle games; MDA; Direktmediering; Visuell design; Pusselspel; MDA;

  Sammanfattning : I detta kandidatarbete har vi undersökt hur man på bästa sätt kan främja direktmedieringen med hjälp av den visuella designen. Detta utforskades och visualiserades genom ett tredimensionellt pusselspel med fem olika objekt som innehåller olika pussel, där vi har fokuserat på den visuella designen. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningarna för additiv tillverkning ombord på svenska marinens ytfartyg

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Herman Holgert; Victor Cardenas; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att undersöka om additiv tillverkning (AM) kan vara en lämplig resurs ombord på svenska marinens ytfartyg för att möjliggöra tillverkning av komponenter. Underhåll av fartygen inom den svenska marinen kan i nuläget vara utmanande då flertalet fartyg innehåller av komponenter som inte längre finns tillgängliga att köpa in. LÄS MER

 4. 4. DirCNN: Rotation Invariant Geometric Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Yannick Saive; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Recently geometric deep learning introduced a new way for machine learning algorithms to tackle point cloud data in its raw form. Pioneers like PointNet and many architectures building on top of its success realize the importance of invariance to initial data transformations. These include shifting, scaling and rotating the point cloud in 3D space. LÄS MER

 5. 5. 3D Visualized Indoor Positioning System

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ziqi Xia; Sohrab Mani Alvandian; [2018]
  Nyckelord :Indoor positioning; Magnetic positioning; Signal transportation; Threedimensional Visualization; Inomhuspositionering; Magnetisk positionering; Signal transportation; Tredimensionell visualisering.;

  Sammanfattning : Three-dimensional visualization refers to the process by which graphical content is created using the Three-dimensional software. While working with Threedimensional visualization, different indoor positioning techniques can be used to detect and track the movement of objects. LÄS MER