Sökning: "tredje skiftet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden tredje skiftet.

 1. 1. Arbetarklassföräldrars tredje skift - En studie om projektledning och rättvis fördelning av hemarbetet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mikael Hedström; [2020-10-08]
  Nyckelord :tredje skiftet; återhämtning; work-life balance; hemarbete; jämställdhet; föräldraideal;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att förklara hur vardagspraktiker formar ansvarsfördelning i det tredje skiftet och hur det påverkar möjligheter till återhämtning för föräldrar med LO-yrken. Uppsatsen handlar om hur samspelet mellan första skiftet (lönearbetet), andra skiftet (utförande av det obetalda hemarbetet) och tredje skiftet (projektledningen och det emotionella ansvaret för hemarbetet) påverkar möjligheterna till återhämtning och hur uppdelningen av hemarbetet skapas. LÄS MER

 2. 2. Sociala kapitalets betydelse för ett familjeföretags generationsskifte : fokus på familjeperspektivet inom den gröna näringen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Oskar Wiström; Emil Helgesson; [2020]
  Nyckelord :tillit; socialt kapital; familjerelation; generationsväxling; generationsskifte; planerat beteende; familjeföretag; trust; succession planning; family business;

  Sammanfattning : Medelåldern har ständigt vuxit inom lantbruksbranschen. Enligt Sveriges officiella statistik så var år 2016 var tredje lantbrukare med enskild firma >65 år. Från samma rapport visades även att var sjätte lantbrukare var under 45 år. LÄS MER

 3. 3. Verifiering av Energikartläggning samt Optimering av Vakuumsystem på Mjukpappersmaskiner : Införandet av ett forsknings- och utvecklingsperspektiv i optimeringsprocessen

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Jens Plate; [2018]
  Nyckelord :Vakuumsystem; turbofläktar; optimering; pappersbruk;

  Sammanfattning : En energikartläggning har gjorts på ett mjukpappersbruk av en tredje part där åtgärdsförslag har presenterats. Förslagen rör brukets färskvattenförsörjning och vakuumsystem, där spillvärme föreslås återvinnas och ackumuleras i en utjämningstank. LÄS MER

 4. 4. Åkrar, ängar och den agrara revolutionen : en studie av jordbrukets utveckling i Åkerbo härad 1850-1907

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Camilla Ståhl; [2017]
  Nyckelord :landskap; agrara revolutionen; skogsbygd; slättbygd; åker; äng;

  Sammanfattning : Den påverkan som 1700- och 1800-talets agrara revolution har haft på landskapet har varit betydande, inte minst för de äldre ängarna som försvann i stora delar. Det är ett intressant tankeexperiment att föreställa sig hur det landskap vi ser utanför våra fönster idag såg ut förr i tiden. LÄS MER

 5. 5. Mediekonglomeratets vagga : Familjen Hjörnes syn på sin roll som publicist

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Caroline Lagergren; [2011]
  Nyckelord :Hjörne; Stampen; Göteborgs-Posten; mediekoncentration; medieägande; familjeföretag;

  Sammanfattning : Familjen Hjörne har sedan 1926 varit Västsveriges dominerande mediefamilj. Under tre generationer har familjen i stort sett haft monopol på tidningsmakande i Göteborg och ägt, drivit och skrivit i Göteborgs-Posten. LÄS MER