Sökning: "tredje vågens feminism"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden tredje vågens feminism.

 1. 1. Grattis på internationella kvinnodagen : En undersökning om jämställdhet och genus genom gestaltandet av kvinnan via media

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emmy Blom; Josefin Bäck; [2020]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; gestaltning; 8 mars; internationella kvinnodagen;

  Sammanfattning : Sedan grundandet av internationella kvinnodagen har kvinnor givits utrymme att framföra åsikter och förslag för ett jämställt samhälle. Den här undersökningen kastar ljus på hur genus, kvinnan och kvinnofrågor gestaltas och kommuniceras under internationella kvinnodagen, samt om det skett någon förändring i kommunikation mellan åren2014-2020. LÄS MER

 2. 2. "DU ÄR INTE SÄRSKILT FEMINISTISK NU FAKTISKT WELL vem FAN tror ni är det hela JÄVLA tiden?" : En samtalsanalys av två feministiska aktivisters kommentarsfält på Instagram

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Natalie Nissan; Tilda Norrlin; [2020]
  Nyckelord :feminism; activism; Instagram; conversation analysis; comment space; CA; ideology; feminism; aktivism; Instagram; samtalsanalys; kommentarsfält; CA; ideologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att ur en samtalsanalys undersöka vilka kommunikativa strategier och ideologier som florerar i kommentarsfälten hos två av Sveriges största feministiska aktivister på Instagram. Genom att undersöka hur samtalen ter sig kommer vi slutligen diskutera om den feministiska diskussionen i detta forum är öppen eller inte. LÄS MER

 3. 3. ”#allastorlekarärvackra” -En kvalitativ textanalys av hur könsstereotyper utmanas eller upprätthålls av kroppsaktivister på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Ek; [2019]
  Nyckelord :Digital aktivism; Instagram; kroppsaktivism; könsstereotyper; semiotik; textanalys; tredje vågens feminism;

  Sammanfattning : This study is about how body activists use the social media platform Instagram to convey activistic messages and also how these activist’s messages relate to gender stereotypes in the patriarchal society. The aim of this study is to investigate how semiotic resources are used to convey activistic messages through text and images respectively. LÄS MER

 4. 4. Smaken är som baken : Argumentationsanalys av feministisk retorik och debatt 2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Märta Palmér; [2017]
  Nyckelord :retorik; feminism; argumentationsanalys; nakenhet; socialistisk radikalfeminism; tredje vågens feminism; pragmadialektik;

  Sammanfattning : Det finns tydliga skillnader mellan hur andra och tredje vågens feminister förhåller sig till sexualitet och den nakna kvinnokroppen. Bör kvinnlig nakenhet och sexualitet ses som aktivism och en frigörelse från patriarkatet eller enbart som en cementering av rådande normer och bekräftelse av patriarkatet? Uppsatsen undersöker samtida feministisk debatt och retorik och behandlar skillnader i synen på vad som är feminism och hur den bör uttryckas. LÄS MER

 5. 5. Den "starka" kvinnan i mode : en kvalitativ innehållsanalys av pressmeddelanden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Linnea Tjörnevik; [2017]
  Nyckelord :feminism; postfeminism; tredje vågens feminism; den starka kvinnan; empowered; mode; kommodifiering; patriarkal hegemoni; femininitet;

  Sammanfattning : Studien som uppsatsen bygger på analyserar ett antal pressmeddelanden från danska och svenska modeveckorna under augusti 2016 samt januari 2017. Pressmeddelandena innehåller en explicit beskrivning av kvinnan som stark. LÄS MER