Sökning: "tredjemansskada"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet tredjemansskada.

 1. 1. Ersättningsansvarets gräns : En studie om tredjemansskador och skyddsändamål

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petrus Rosell; [2019]
  Nyckelord :Tredjemansskada; Skyddsändamålsläran; rättspolitik; formalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Entreprenörens ansvar för skada som drabbar annat än entreprenaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maja Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; entreprenadrätt; försäkringsrätt; avtalsrätt; avtalstolkning; allmänna bestämmelser; AB 04; kontraktspart; standardavtal; utomobligatoriskt skadestånd; inomobligatoriskt skadestånd; sakskada; egendomsskada; ren förmögenhetsskada; tredjemansskada; ansvar; skadeståndsansvar; entreprenöransvar; beställaransvar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid entreprenadarbeten kan skador uppstå på olika typer av egendom som inte tillhör själva entreprenadarbetena enligt entreprenadavtalet. Det är viktigt att en entreprenör kan överblicka vilka risker denne tar vid utförande av kontraktsarbeten, inte minst eftersom denne behöver teckna lämpliga försäkringar som täcker riskerna. LÄS MER

 3. 3. Tredjemansskada - en argumentationsanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexander Viksten; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tredjemansskador enligt AB 04 - Mot bakgrund av Högsta domstolens tolkningsmetod beträffande entreprenadavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Patricia Kuz; [2016]
  Nyckelord :tredjemansskada; tredje man; AB 04; entreprenadrätt; standardavtal; avtalstolkning; avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : One distinctive characteristic of construction projects is that it generally consists of complex and time-consuming constructions requiring collaboration across multiple disciplines. The term construction refers to larger construction buildings, constructions and installation works performed by a contractor on behalf of a contracting authority. LÄS MER

 5. 5. Den straffrättsliga bedömningen av varumärkesintrång - en utredning av vissa omständigheter vid påföljdsbestämningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sophia Lindstedt; [2014]
  Nyckelord :allmänfarlighet; varumärkesförfalskade läkemedel; varumärkesförfalskade produkter; straffrätt; immaterialrätt; tredjemansskada; straffvärdebedömning; artbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Counterfeiting has long been considered a rather harmless phenomenon. However, counterfeiting has evolved from a small-scale activity into one on an industrial scale. It has come to pose a serious threat, not only to the interests of the right holder, but to the consumers and the society as a whole. LÄS MER