Sökning: "tremula"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet tremula.

 1. 1. Luckhuggning med friställning av asp och sälg : påverkan på epifytiska lavar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Maria Michold; [2020]
  Nyckelord :luckhuggning; Populus tremula; Salix caprea; ljus;

  Sammanfattning : I norra Sverige har effektivt skogsbruk och minskad brandfrekvens under det senaste århundradet medfört att äldre skog med gamla lövträd är sällsynt förekommande. I denna del av landet har framförallt asp och sälg stor betydelse för den biologiska mångfalden. LÄS MER

 2. 2. Saproxylic beetles in Populus tremula fauna depots - how do you construct the best depot?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Simon Selberg; [2019]
  Nyckelord :aspen; populus; tremula; saproxylic; beetle; fauna; depot; species; richness; abundance; diversity; cwd; course; woody; debris; forest; asp; populus; tremula; vedlevande; skalbagge; fauna; depå; art; mångfald; diversitet; död; ved; cwd; skog;

  Sammanfattning : The biodiversity of saproxylic organisms and in the case of this study, saproxylic beetles, is dependent on the amount and quality of course woody debris (CWD) in the environment. Over the past decades the quantity of CWD in Swedish forests has increased, yet the quality has decreased, forests are managed and exploited, and old-growth forests are rarer. LÄS MER

 3. 3. Maskinell ringbarkning - effektiv metod för att reducera uppslag av asp i föryngringen

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Jakob Rehult; [2019]
  Nyckelord :rotskott; högstubbe; knäckesjuka;

  Sammanfattning : Pine twisting rust (Melampsora pinitorqua) often affects young Scots pine (Pinus sylvestris) plants and causes quality and growth reductions. The attacks have negative economic consequences in commercial forestry. The alternate host for Pine twisting rust is Aspen (Populus tremula). LÄS MER

 4. 4. The relative importance of beavers (Castor fiber) and browsers on the recruitment of broad-leaved trees in riparian areas

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Matilda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :beaver; Castor fiber; ungulates; herbivory; broad-leaved; riparian; conservation management;

  Sammanfattning : Managed forest landscapes in Sweden are dominated by boreal coniferous forest and are deficient in broad-leaved trees. Both beavers (Castor fiber) and ungulate browsers prefer broad-leaved trees to conifers, and the interaction between multiple herbivores may have a considerable impact on the recruitment of deciduous trees in riparian areas. LÄS MER

 5. 5. Evolutionary history and local adaptation in Scottish populations of Populus tremula

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Plant Biology

  Författare :Jonathan R. Wilson; [2019]
  Nyckelord :local adaptation; population structure; selective sweep; synteny;

  Sammanfattning : From a subset of P. tremula samples taken from across Europe and China, principal component analysis of genetic variation indicated population structure in the Scottish population compared with the rest of Eurasia. LÄS MER