Sökning: "trend"

Visar resultat 11 - 15 av 5120 uppsatser innehållade ordet trend.

 1. 11. Backshore Once Offshored Manufacturing? : Exploring Sustainability as a Driver for Backshoring Decisions in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Valeria Bracamonte Nuñez; [2022]
  Nyckelord :offshoring; backshoring; sustainability; environmental system analysis tools; environmental decision making; Swedish automotive industry and global steel industry;

  Sammanfattning : This master thesis has been conducted for Hanza Holding AB which is a global company with production facilities grouped into local clusters in proximity to its clients. The company has experienced an increased demand from companies seeking to relocate their production back to their home countries to be closer to their end markets. LÄS MER

 2. 12. A performance study for autoscaling big data analytics containerized applications : Scalability of Apache Spark on Kubernetes

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Vinay Kumar Vennu; Sai Ram Yepuru; [2022]
  Nyckelord :Containers; Container Orchestration; Big data analytics; Autoscaling; Resource Management;

  Sammanfattning : Container technologies are rapidly changing how distributed applications are executed and managed on cloud computing resources. As containers can be deployed on a large scale, there is a tremendous need for Container Orchestration tools like Kubernetes that are highly automatic in deployment, scaling, and management. LÄS MER

 3. 13. Betydande faktorer som främjar läslust

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Stina Prim; Fabian Lundin; [2022]
  Nyckelord :agentskap; läsengagemang; läsfrämjande; läslust och läsning;

  Sammanfattning : Undersökningar som utförts av PISA (Programme for International Student Assessment) och PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) de senaste 20 åren visar att svenska barns attityder till läsning blivit mer negativ och att de läser mindre än tidigare. Denna negativa trend i barns läsning syns även i resultat från andra OECD-länder och det har gett upphov till internationell forskning på området. LÄS MER

 4. 14. Den demokratiska aspekten av folkbiblioteks läsfrämjande arbete : En intervjustudie om projektet Bokstart

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Lindberg; [2022]
  Nyckelord :Projekt Bokstart; Litteracitet;

  Sammanfattning : Litteraciteten bland Sveriges barn och ungdomar har under de senaste åren haft en sjunkande trend vilket har föranlett staten att arbeta fram nationella riktlinjer för läsfrämjande insatser. En av dessa insatser är projektet Bokstart och syftet med studien är att studera hur bibliotekarier har arbetat inom projektet utifrån ett läsfrämjande och demokratiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 15. Semantic change and the description of disability : A diachronic corpus study of lame, crippled, handicapped, and disabled

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Andreas Johansson; [2022]
  Nyckelord :corpus of historical american english; euphemism; language change; lexical change; pejoration; semantics;

  Sammanfattning : With data from the Corpus of Historical American English, this study charts the semantic development of lame, crippled, handicapped, and disabled from the 1900s to the 2010s. Using both qualitative concordance line examination and frequency data, it attempts to determine what types of change have occurred in American English (as represented by COHA) within each adjective. LÄS MER